Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 month ago

jobs description

Təsvir:
• Müxtəlif ssenarilər və təxminlər əsasında maliyyə nəticələrini proqnozlaşdırmaq;
• Keçiriləcək marketinq
kampaniyaları üçün mənfəət-zərər hesabatın analizini aparmaq;
• Kampaniyanın performansını mid və post analiz
vasitəsilə təhlil etmək;
• Xərcləri izləmək və idarə etmək, planın büdcəyə uyğun istifadə olunmasını təmin
etmək;
• Təklif olunan kampaniyaların maliyyə məqsəd və vəzifələrinə uyğun olub-olmaması ilə bağlı tövsiyələr
vermək;
• Biznes məqsədlərinə uyğun detallı kampaniya büdcələri yaratmaq üçün marketinq və maliyyə
komandaları ilə əməkdaşlıq etmək;
• Büdcənin bölüşdürülməsi, gəlir və investisiyanın qaytarılması (ROI) nəzərə
alınmaqla marketinq kampaniyaları üçün ətraflı maliyyə modellərini hazırlamaq;
• Kampaniyalardan əldə edilən
maliyyə nəticələrini ümumiləşdirən ətraflı hesabatlar hazırlamaq;
• Kampaniyadan sonrakı təhlil əsasında
gələcək kampaniyalar üçün tövsiyələr vermək;
• Marketinq kampaniyaları ilə bağlı potensial maliyyə risklərini
müəyyən etmək və... təsirin azaldılması strategiyalarını təklif etmək;

Tələblər:
• Bakalavr və ya Magistr dərəcəsi: Maliyyə, Mühasibatlıq, Biznes və ya Müvafiq sahələrdə;
• Marketinq və
Maliyyə komandaları ilə Əməkdaşlıq təcrübəsi;
• Marketinq kampaniyasının maliyyə nəticələrinin təhlili və
qiymətləndirilməsi sahəsində nümayiş etdirilmiş təcrübə;
• Müxtəlif CRM biznes işlərinə baxışların tətbiqi
məqsədi ilə aviaşirkətin gəlirlərinin idarə edilməsinin xüsusiyyətlərini araşdırmaqda yüksək qabiliyyət və
maraq;
• Marketinq prinsipləri haqqında biliyə sahib olmaq onları marketinq strategiyalarında tətbiq etmək
bacarığı;
• Maliyyə modellərində və hesabatda dəqiqliyi təmin etmək üçün detallara müstəsna diqqət
bacarığı;
• Hərtərəfli maliyyə hesabatları yaratmaq və təqdim etmək bacarığı;
• Güclü analitik düşünmə
və problem həll etmə bacarığı;
• Mənfəət-zərər təhlilləri aparmaq və dataya əsaslanan tövsiyələr vermək
bacarığı;
• Ssenari təhlili və risklərin qiymətləndirilməsi üzrə bacarıqlar;

İş Yeri: Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu

Responsibilities:
• Forecast financial outcomes based on different scenarios and assumptions;
• Perform cost-benefit analyses
for proposed marketing campaigns;
• Analyze campaign performance through mid and
post-analysis;
• Monitor and manage spending, ensuring plan adherence;
• Make recommendations on whether
proposed campaigns align with financial goals and objectives;
• Collaborate with marketing & revenue teams
to create comprehensive campaign budgets aligned with business objectives;
• Develop detailed financial models
for marketing campaigns, considering budget allocation, revenue, and return on investment (ROI);
• Prepare
detailed reports summarizing the financial outcomes and insights gained from the campaign;
• Provide
actionable recommendations for future campaigns based on the post-campaign analysis;
• Identify potential
financial risks associated with marketing campaigns and propose mitigation strategies;

Requirements:
• Bachelor's or Master's degree in Finance, Accounting, Business, or a related field;
• Previous experience collaborating with marketing and revenue teams;
• Demonstrated experience in analyzing and evaluating the financial performance of marketing campaign;
• Strong interest in delving into the specifics of airline revenue management, with the aim of applying insights to various CRM business cases;
• Knowledge of financial principles and ability to apply them to marketing strategies;
• Exceptional attention to detail to ensure accuracy in financial models and report;
• Ability to create and present comprehensive financial report;
• Strong analytical thinking and problem-solving skills;
• Ability to perform cost-benefit analyses and make data-driven recommendations;
• Proficiency in scenario analysis and risk assessment;
• Work experience: 3-4 year
Baku Azerbaijan

salary-criteria

Apply - Aparıcı Analitik (Kampaniyalar üzrə, Leading Campaign Analyst) Baku