Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS

jobs description

- Sahə üzrə Qanunvericliyi və hüquqi normativ aktları,
- AR Əmək məcəlləsini,
- AR Əmək bazarını,
- Personalın qiymətləndirmə sistem və metodlarını,
- Kadrların proffesionallığını və karyera analiz metodlarını,
- Kadr uçotu, lazımi hesabatların hazırlanma qaydasını,
- Kadrların işində müasir texnologiyaları bilməli,
- Sosiologiya, psixologiya və əməyin təşkilinin əsasının bilməli,
- Əməyin mühafizəsi qayda və normalarını

- Ali təhsil
- AR əmək məcəlləsini bilməli
- İR şöbəsində iş təcrübəsi
- Yaş həddi (25-40)
- Azərbaycan , rus və ingilis dillərini yüksək səviyyədə bilməli
- Kompyuter biliklərinə sahib olmaq
- Yüksək idarəçilik qabiliyyətinin olması

- Təşkilat və onun missiyasına yüksək sadiqlik
- Əla şəxsi keyfiyyətlər;
- Üzərinə məsuliyyət götürmək, müstəqil işləmək bacarığı və istəyi, habelə yüksək dürüstlük keyfiyyətləri.
Ganja Azerbaijan

salary-criteria

Apply - Human Resources Ganja