Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

Social Media Executive Ho Chi Minh City

fonolive appfonolive app

Công Ty CỠPhần Kỹ Thuật SỠYêu à m Nhạc

Công Ty CỠPhần Kỹ Thuật SỠYêu à m Nhạc Ho Chi Minh City Vietnam

4 weeks ago

Mà TẢ CÃNG VIá»C:

Comment tÆ°Æng tÃc cá»ng Äá»ng Trà Phê và Sau 18h của ECS.
Sản xuất ná»i dung cho cá»ng Äá»ng Trà Phê và Sau 18h của ECS.
Tìm kiếm và chá»n ná»i dung phù hợp vá»i yêu cầu cấp trên ÄÆ°a ra.
Chá»nh sá»a, cắt gá»t ná»i dung Äá» Äảm bảo tÃnh liá»n máºch và hợp vá»i insight của ngÆ°á»i dùng.
Theo dõi, Äảm bảo chất lượng sản phẩm theo Äúng tiêu chuẩn của công ty và Äúng vá»i kế hoáºch cấp trên ÄÆ°a ra.
Comments bà i share há» trợ tÄng lượng truy cáºp cho cÃc page /group trong há» thá»ng.

YÃU CẦU CÃNG VIá»C:

Hà i hÆ°á»c, nhiá»t huyết, trẻ trung, ham há»c há»i.
Có kinh nghiá»m viết content, bắt trend nhanh, tÆ° duy trẻ trung sÃng táºo.
Tuân thủ cÃc quy tắc, quy Äá»nh công viá»c Äược giao.

QUYá»N LỢI:

Là m viá»c trong môi trÆ°á»ng trẻ trung, nÄng Äá»ng.
CÆ há»i thÄng tiến lên vá» trà cao hÆn.
CÆ há»i xây dá»±ng, phÃt triá»n hình ảnh bản thân.
Ho Chi Minh City Vietnam

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.