Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

Full Stack Web Developer Hanoi

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Hanoi Hoàn Kiếm Vietnam

2 weeks ago

• Tham gia phát triển các công cụ, tiện ích hỗ trợ về SEO, Content, Quảng cáo.
• Tham gia tối ưu Pagespeed Insights, Web Performance cho các Website của khách hàng.
• Hỗ trợ triển khai AMP cho website của khách hàng.
• Hỗ trợ triển khai quảng cáo Google (Adx, Adsense) trên website của khách hàng.
• Nghiên cứu các giải pháp triển khai quảng cáo tiện lợi và hiệu quả cho khách hàng.
Hanoi Hoàn Kiếm Hanoi

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.