Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

Internal Auditor with English Bydgoszcz

L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o.

L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Bydgoszcz Poland

1 month ago

Internal Auditor with English

Currently for our Client from the BPO/SSC sector we are looking for talented people with foreign language skills who are ready to begin or continue their proffesional career in international structures.

Internal Auditor with English

Workplace:
Bydgoszcz

Duties:
• Planowanie i realizacja audytów finansowych, operacyjnych i zgodności
• Ocena skuteczności kontroli wewnętrznych
• Zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy i zaproponowanie rozwiązań
• Przygotowanie raportów audytu i prezentacja wyników przed kierownictwem
• Komunikacja z audytorami zewnętrznymi i organami regulacyjnymi
• Przeprowadzanie ocen ryzyka i opracowanie programów audytowych
• Śledzenie zmian w standardach rachunkowości i audytu
• Requirements:
• Wykształcenie wyższe w dziedzinie rachunkowości, finansów lub pokrewnej
• Minimum 2 lata doświadczenia w audycie wewnętrznym lub zewnętrznym
• Silna znajomość standardów rachunkowości i audytu
• Biegła znajomość języka angielskiego (w... mowie i piśmie)
• Doskonałe umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów
• Wysoka precyzja i uwaga na szczegóły
• Zdolność do pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole
• The offer:
• Improvement of analytical skills;
• Courses and training for employees;
• Private health care;
• Full remote work ;
• Atractive salary

Apply
Bydgoszcz Poland

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.