Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

Database Administrator Dublin

Kolle Rebbe

Kolle Rebbe Dublin Ireland

1 month ago

Lokalizacja: Łódź/Katowice/Warszawa

W Accenture tworzymy oprogramowanie z pasją, stąd tak kluczowa jest perspektywa stałego rozwoju i praca z najnowszymi technologiami.

Czym będziesz się zajmował?
• Pracą w zwinnym zespole DevOps przy jednej z największych hurtowni danych w Europie Środkowej,
• Rozwojem nowych obszarów w korporacyjnych hurtowniach danych opartych o relacyjne bazy danych,
• Pracą z różnorodnymi technologiami i narzedziami w domenie Business Intelligence osadzonymi on-premises i w chmurze,
• Analizą i rozwiązywaniem problemów związanych z przetwarzaniem terabajtów danych w użyteczne informacje umożliwiające podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych.

Czego od Ciebie oczekujemy?
• Minimum rocznego doświadczenia komercyjnego na podobnym stanowisku,
• Bardzo dobrej znajomości języka zapytań SQL,
• Dobrej znajomości systemów operacyjnych Unix/Linux,
• Podstawowej znajomość GIT,
• Dobrej znajomości języka angielskiego (B2),
• Umiejętności analitycznego i logicznego... myślenia.

Co będzie Twoim dodatkowym atutem?
• Podstawowa znajomość języka Python,
• Wykształcenie wyższe informatyczne,
• Podstawowa znajomość języka skryptowego Bash,
• Podstawowa znajomość PL/SQL,
• Udział w projektach deweloperskich wykorzystujących w/w technologie,
• Znajomość metodyk programowania.

Co możemy Ci zapewnić?
• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
• Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie.
• Dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport).
• Indywidualne wsparcie Career counselor'a i określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, a także możliwość sesji z Coachem.
• Szeroki pakiet szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich i technicznych, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji).
• Dodatkowe zajęcia z języków obcych.
• Różne aktywności w ramach Happiness at work oraz inicjatywy sportowe.
• Pracę zdalną oraz elastyczny czas pracy.
• Employee Assistance Program – bezpłatne wsparcie w jednorazowych konsultacjach prawniczych, finansowych oraz psychologicznych.
• Płatny program poleceń pracowniczych oraz program akcji pracowniczych.

Możliwość pracy 100% zdalnej

W ramach niniejszego ogłoszenia dla osób spoza Łodzi, Katowic i Warszawy (mieszkających w Polsce, w odległości powyżej 50km od najbliższego biura) oprócz tradycyjnej formy współpracy proponujemy również możliwość pracy na odległość, rozumianej jako praca 100% zdalna z miejsca zamieszkania, bezterminowo. Dla osób pracujących w tym trybie przewidujemy dokładnie taką samą ścieżkę i możliwości rozwoju jak dla osób pracujących z biur, dodatkową komunikację oraz dwa razy w roku fizyczne spotkania integracyjne. W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do aplikowania i kontaktu bezpośredniego.

Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych".

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Equal Employment Opportunity Statement

All employment decisions shall be made without regard to age, race, creed, color, religion, sex, national origin, ancestry, disability status, veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, genetic information, marital status, citizenship status or any other basis as protected by federal, state, or local law.

Job candidates will not be obligated to disclose sealed or expunged records of conviction or arrest as part of the hiring process.

Accenture is committed to providing veteran employment opportunities to our service men and women
Dublin Ireland

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.