Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

Animator / Begeleider wonen en leven (vervangingscontract - 50% of... Leuven

Zorg Leuven

Zorg Leuven Leuven Belgium

1 month ago

Wie wordt je werkgever?

De beste zorg en opvang, dat is ons engagement. Bij Zorg Leuven staat de klant centraal, en dat voel je. Of het nu gaat over kinderopvang, thuiszorg of ouderenzorg, samen zoeken we naar de beste oplossing voor de persoonlijke noden en wensen van de zorgvrager. Elke dag opnieuw zetten we ons in voor toegankelijke, betaalbare, vriendelijke én kwaliteitsvolle zorg die inspeelt op nieuwe tendensen. Want samen maken we meer mogelijk!

Meer info over onze organisatie vind je op onze website www.zorgleuven.be

Wat houdt je functie in?

Als animator/ begeleider wonen en leven in één van onze woonzorgcentra ben je verantwoordelijk voor het creëren en bewaken van een aangenaam woon- en leefklimaat voor de bewoners. Je bent een organisator, alsook een inspirator naar je collega’s (zorg/ verpleging/ vrijwilligers). Je enthousiasme en persoonlijkheid stimuleren anderen.

Je werkt een aantrekkelijk en betekenisvol activiteitenaanbod uit rekening houdend met de draagkracht... van de bewoners. Samen met je collega’s van de verpleging en de verzorging speel je in op de noden met aandacht voor het groepsgebeuren alsook de individuele interesses. Je leert de bewoners kennen en creëert een nauwe band. Ook in de contacten met familieleden neem je een belangrijke plaats in. Je deelt informatie op briefings en vult het zorgdossier bij met relevante informatie.

Je rapporteert aan de coördinator woonzorg van de afdeling.

Bekijk de functiekaart voor een uitgebreide omschrijving van de functie: zie bijlage 1.

Welk profiel zoeken we?

Je bent van nature een warm en empathisch persoon. Creativiteit zit in je bloed. Je bent goed in plannen en organiseren, maar kan hier flexibel mee omgaan. Je neemt initiatief en kan samenwerken met collega’s uit verschillende disciplines. Je bent bereid om 1 zaterdag op 3 te werken. Deze dag kan op een ander moment gerecupereerd worden.

Diplomavereisten:
• Je beschikt over een diploma of getuigschrift van het 6e jaar van het secundair onderwijs of gelijkgesteld

OF
• Je beschikt over het certificaat (modulaire opleiding) of het getuigschrift (lineaire opleiding) van de studie “begeleider - animator voor bejaarden” behaald in het studiegebied “personenzorg” in het kader van volwassenenonderwijs.

Heb je een buitenlands diploma? zie bijlage 2.

Wat bieden we je aan?
• Loon en contract
• Tijdelijke vervangingscontract (50% of 60%) in het woonzorgcentrum van Ter Vlierbeke
• Je startloon is afhankelijk van je anciënniteit. Relevante geldelijke anciënniteit opgebouwd in de publieke sector neem je onbeperkt mee, relevante privéanciënniteit wordt momenteel beperkt tot 10 jaar. De lijst van knelpuntberoepen die recht geeft op volledige anciënniteit wordt echter regelmatig gescreend en geactualiseerd.
• De functie is ingeschaald op IFIC 12
• Voltijds loon van minimum € 2.792,86 per maand o.b.v. 0 jaar anciënniteit.
• Voltijds loon van minimum € 3.106,51 per maand o.b.v. 5 jaar anciënniteit.
• Voltijds loon van minimum € 3.339,50 per maand o.b.v. 10 jaar anciënniteit.
• Aanvullende voordelen
• Maaltijdcheques van €8, met een eigen bijdrage van €1,14
• Jaarlijkse ecocheques voor een bedrag van 200 euro voor voltijdse kracht (a rato van je arbeidsregime)
• Fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk
• Gunstige verlofregeling: Werk je voltijds? Dan werk je 38u per week en heb je 42 dagen vrij (verlof + feestdagen). Zo ben je o.a. ook vrij op de Vlaamse Feestdag en met Leuven Kermis. Zorg Leuven past het publiek vakantiestelsel toe, d.w.z. dat je verlof niet wordt gebaseerd op je prestaties van vorig jaar.
• Werkuren: Maandag t/m vrijdag: 8u10 tot 12u45 13u15 tot 16u16 ( 1 zaterdag/ 3 weken)
• Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
• Gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf, interessante tarieven voor je gezinsleden
• Samenaankoopdienst KUL vb. kortingen bij pretparken, handelaars, …

Wat zijn de vereisten (toelatings- en aanwervingsvoorwaarden)?
• Bij je indiensttreding bezorg je ons een recent uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel 595 mag op dat moment niet ouder zijn dan 3 maanden.
• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en bent medisch geschikt om de functie uit te oefenen. Voor indiensttreding vindt er een medisch onderzoek plaats.
• Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis van het Nederlands, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je tot en met 26/04/2023 via www.zorgleuven.be/vacatures.

Laadt volgende documenten allemaal op bij je sollicitatie:
• Motivatiebrief
• Nederlandstalig CV
• Kopie van het vereiste diploma Zie ‘Welk profiel zoeken we?’

Opgelet, bij een onvolledige of laattijdige kandidatuur word je niet uitgenodigd voor de selectieprocedure. Tijdens de selectie zal je steeds via mail op de hoogte gebracht worden van de verdere stappen en afspraken in de selectieprocedure.

Selectieprogramma
• Pre-screening (telefonisch) op 27/04/2023 en 28/04/2023

Overlopen van motivatie, competenties & vaardigheden op basis van CV, ervaring. De beste acht geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor de digitale testen en jurygesprek.
• Digitale testen (03/05/2023 worden deze via mail uitgestuurd)

Online testen van Redeneer -en organisatievermogen.
• Mondelinge proef met case, (10/05/2023 en eventueel 12/05/2023)

Het mondeling gedeelte bestaat uit een jurygesprek met een planningsoefening en rollenspel. Naast de motivatie en relevante ervaring worden ook gerichte competenties getoetst. De kandidaat krijgt voor het gesprek de nodige tijd om de planningsoefening en de case voor te bereiden alsook om zich voor te bereiden op een rollenspel.

De jury peilt vervolgens naar de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie evenals van zijn/haar motivatie en professionele verwachtingen.

De kandidaten worden geïnterviewd door een jury die samengesteld is uit één interne deskundigen, actief in het werkveld en de deskundige Werving.

De mondelinge proef met case, planningsoefening en rollenspel is eliminerend. Je dient minstens 60% te behalen om te slagen.
• Eindrangschikking

De eerst gerangschikte kandidaat is de hoogst scorende kandidaat op de mondelinge proef.

Contactgegevens & nuttige informatie

Wens je meer informatie over de selectieprocedure of het online solliciteren, neem dan gerust contact op met Zorg Leuven per telefoon via 016 24 82 70
• Eventuele wijzigingen van het e-mailadres en telefoonnummer na het indienen van de kandidatuur moeten onmiddellijk medegedeeld worden aan de dienst Personeel zodat de kandidaat kan bereikt worden.
• Een kandidaat antwoordt binnen de 7 kalenderdagen of hij een jobaanbieding aanvaart
Leuven Belgium

Salary Criteria

Fonolive Jobs - Animator / Begeleider wonen en leven (vervangingscontract - 50% of... Leuven

Jobs in Leuven Belgium

Animator / Begeleider wonen en leven (vervangingscontract - 50% of... Leuven jobs

Jobs by Zorg Leuven

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.