Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

Electrical Project Engineer Belgrade

W.D. Concord West d.o.o.

W.D. Concord West d.o.o. Belgrade Serbia

2 months ago

W.D. Concord West je vodeća građevinska kompanija u izvođenju radova, projektovanju, konsaltingu i inženjeringu. Imamo veliki tim stručnjaka za sve vrste građevinskih radova i sada širimo svoj tim!

Opis radog mesta
• Osoba zadužena za izrađivanje tendera na osnovu tenderske dokumentacije
• Analizanje cena na osnovu normativa
• Obilazak terena u svrhu provere predmera
• Izrada predmera na osnovu obilaska objekta
• Komunikacija sa rukovodiocem u svrhu izrade ponude
• Izrada ponuda i procena na osnovu predmera ili obilaska objekta
• Komuniciranje sa podizvođačima i dobavljačima opreme
• Pribavljanje atesta i atestne dokumentacije u skladu sa zahtevima tendera

Kvalifikacije
• Završene osnovne akademske studije elektrotehnike/elektronike ili strukovne studije
• Minimum 3 godine radnog iskustva na poslovima izrade tendera
• Visoka informatička pismenost (ACAD, MS Office)
• Dobro znanje engleskog jezika
• Vozačka dozvola B kategorije
• Prednost dajemo kandidatima koji poseduju licencu... 450/453

Poželjne osobine i karakteristike
• Dobre komunikacione i pregovaračke sposobnosti
• U radu demonstrira preciznost, temeljnost i tačnost
• Efikastnost u radu pod pritiskom
• Usmerenost na postizanje rezultata u zadatom vremenskom roku
Belgrade Serbia

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.