Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

Sales Executive Himarë

CCBS

CCBS Himarë Albania

2 months ago

Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) është kompani leader në tregun Shqiptar të pijeve freskuese jo alkoolike me marka më të njohura ndërkombëtare.

Tek CCBS, ne jemi të bindur për rritjen e biznesit tonë, për kontributin në komunitetet lokale dhe në zhvillimin e burimeve njerëzore me anë të aftësive të forta organizative dhe me njerëzit e duhur në vëndin e duhur.

CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin e mëposhtëm:

Ekzekutiv shitjesh për zonën e Himares

Përgjegjësia e këtij pozicioni është arritja e objektivave të caktuara lidhur me vëllimin e shitjeve, nivelin e stokut, vizitat tek konsumatorët dhe aktivizimet në përputhje me udhëzimet dhe politikat e kompanisë. Në mënyrë më specifike:

Roli dhe përgjegjësitë:

Viziton çdo pikë shitje në zonën e tij sipas programit ditor.
Sigurohet që produkti është i pozicionuar në vëndin e duhur dhe sipas standarteve të CCBS.
Kontrollon gjëndjen e stokut të produktit në pikën e shitjes.
Merr porositë tek klientët ekzistues... dhe identifikon klientët e rinj.
Garanton vendosjen e materialeve promocionale në pikën e shitjes.
Bashkëpunon dhe shkëmben informacione të vazhdueshme me përgjegjësin e zonës.

Aftësitë dhe kualifikimet:

Përbën avantazh arsimi i lartë dhe eksperiencat e mëpërparshme në pozicione të ngjashme.
Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punojë në grup.
Të ketë dëshirë të punojë në terren.
Leje drejtimi automjeti.
Të banojë në Himare.

Të interesuarit duhet të dërgojnë një kërkesë për punësim ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje të CV në adresen e-mail: [email protected] brenda datës 23 Mars 2023.

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret do të kontaktohen.
Coca-Cola Bottling Shqiperia sh.p.k promovon Shanset e Barabarta.

Himarë Albania

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.