Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

Sales & Marketing Executive Yangon Region

Myanmar Max Water

Myanmar Max Water Yangon Region Burma

2 months ago

- Monthly & Annual Sales Target များပြည့်မီအောင် ရောင်းချနိုင်ရမည်။

- လစဉ် Report များပြုလုပ်ရမည်။

- Customer အသစ်များရှာဖွေခြင်းနှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင်တည်ဆောက်ရမည်။

- ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။

- 26 yrs to 38 yrs

- အရောင်းနှင့်ပတ်သက်သော အတွေ့အကြုံ (၃) နှစ်ရှိရမည်။

- စကားပြောစွမ်းရည်ကောင်းမွန်ပြီး ရုပ်ရည်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။

- Microsoft word, Excel, PowerPoint ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။

- အရောင်းနှင့်ပတ်သက်သော Diploma (or) Certificate ရှိရမည်။

-
Yangon Region Myanmar (Burma)

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.