Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

Economist Giarmata

SC Rematinvest SRL

SC Rematinvest SRL Giarmata Romania

2 months ago

Atributiile si sarcinile asociate postului de economist

1. Verifica si prelucreaza corect facturile de marfuri.

2. Verifica existenta autorizatiilor de colectare sau valorificare si alte documente legale de la furnizorii de deseuri;

3. Urmareste transmiterea facturilor catre client/furnizor in termen de maxim 24 ore de la receptie a situatiei privind refuzurile cantitative si calitative pentru marfurile expediate;

4. Urmareste si verifica respectarea sortimentelor, cantitatilor si preturilor de achizitie in vigoare la data intocmirii documentelor respective;

5. Verifica concordanta dintre receptii si facturi de la furnizorii de deseuri feroase si neferoase, modul de intocmire si exactitatea datelor acordand viza de control financiar preventiv;

6. Emite contracte, anexe, oferte catre furnizori, conform dispozitiilor trasate de superior;

7. Intocmeste foaia colectiva de prezenta pentru personalul din cadrul punctului de lucru, o inainteaza spre aprobare directorului de punct de... lucru si o transmite la departamentul Resurse Umane in termenele stabilite (data de 15 a lunii in curs pentru avans si data de 01 a lunii urmatoare pentru lichidare).

8. Verifica situatia contului 408 si transmite la sediu facturile verificate;

9. Tine evidenta scadentelor pe facturi.

Beneficii:
• pachet salarial motivant, bonuri de masa, decontare transport
Giarmata Romania (+3 others)

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.