Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

VS Manufacturing Engineer Wrocław

ZF Group

ZF Group Wrocław Poland

2 months ago

VS Manufacturing Engineer
Miejsce pracy: WrocławTwój zakres obowiązków
• planowanie procesów produkcyjnych, maszyn oraz narzędzi dla różnych wariantów produktu;
• znajomość rysunku technicznego;
• analiza możliwości produkcyjnych i dostosowanie ich do popytu;
• eliminacja przyczyn awarii dla nowych produktów i wariantów produktów;
• wsparcie w ustanawianiu i utrzymaniu standardów pracy oraz prowadzenie szkoleń dla operatorów w odniesieniu do standardów;
• nadzór techniczny nad wprowadzaniem nowych produktów na liniach;
• przygotowanie i przegląd instrukcji stanowiskowych oraz checklist;
• kontrola standardów i procesów w zakresie jakości, kosztów oraz wdrażania działań naprawczych;
• wykorzystanie programów testowych w procesie walidacji;
• przeprowadzanie analizy MSA;
• wsparcie liderów produkcji i operatorów w osiąganiu dziennych celów;
• stałe ulepszanie istniejących procesów produkcyjnych.
Nasze wymagania
• posiadasz wykształcenie inżynierskie: z zakresu... mechatroniki/mechaniki/automatyki lub pokrewne;
• masz min. 2-3 lata doświadczenia na stanowisku inżyniera procesu;
• potrafisz zastosować wiedzę techniczną w praktyce;
• posiadasz znajomość statystyki inżynierskiej;
• masz wiedzę i doświadczenie z zakresu Lean i narzędzi jakościowych - PFMEA, Control Plan, Process Flow, PPAP, MSA, SPC;
• znasz dokumentację i systemy zarządzania: IATF16949, ISO14001, OHSAS18001;
• jesteś zorientowany/-a na rezultat, kreatywny/-a i szybko się uczysz;
• posiadasz umiejętności komunikacyjne i rozwiązywania problemów;
• posiadasz znajomość języka angielskiego (B2), niemiecki mile widziany.
To oferujemy
• możliwość pokierowania swoją karierą w strukturach firmy, perspektywa awansu pionowego lub poziomego w funkcjach globalnych;
• bezpłatna prywatna opieka medyczna (Medicover) z możliwością rozszerzenia pakietu na innych członków rodziny;
• dofinansowanie do karty Multisport;
• ubezpieczenie na życie;
• kwartalna premia uzależniona od wyników pracy ( max. 13%);
• dofinansowanie do wszystkich posiłków (kantyna pracownicza);
• bezpłatny i zamknięty parking dla rowerów i samochodów;
• dofinansowania do wypoczynku „wczasy pod gruszą” raz w roku;
• dofinansowania do wypoczynku dzieci;
• bony na zakupy w hipermarkecie - 2 razy w roku.
Benefity
• dofinansowanie zajęć sportowych
• prywatna opieka medyczna
• ubezpieczenie na życie
• parking dla pracowników
• dodatkowe świadczenia socjalne
• bony żywieniowe
• dofinansowanie wypoczynku
• dofinansowanie wakacji dzieci
• program rekomendacji pracowników
• inicjatywy dobroczynne
• atrakcyjne szkolenia

Osoba zatrudniona na tym stanowisku rozwija procesy, nadzoruje obsługę maszyn, narzędzi i urządzeń kontrolnych w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego. Odpowiada za identyfikację oraz wdrażanie usprawnień w obszarach wymagających poprawy technologii, wydajności, jakości, innowacji oraz bezpieczeństwa.

ZF Group

ZF jest globalnym koncernem technologicznym, który dostarcza rozwiązania dla samochodów osobowych, komercyjnych oraz dla przemysłu, wspierając w ten sposób rozwój mobilności nowej generacji. Technologia ZF umożliwia pojazdom widzenie, myślenie i działanie („see. think.act”). W czterech obszarach technologicznych, takich jak sterowanie ruchem pojazdów, zintegrowane bezpieczeństwo, zautomatyzowana jazda oraz elektromobilność, firma ZF oferuje kompleksowe rozwiązania dla producentów pojazdów oraz dostawców usług transportowych. Firma ZF oferuje technologię elektromobilności dla różnych rodzajów pojazdów. Dzięki swoim produktom, firma przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń i ochrony klimatu.
Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów następującej klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Central Europe Talent Acquisition Center ZF Group, mające siedzibę przy ul. Słowackiego 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska w celu prowadzenia przez administratora danych oraz podmioty z grupy ZF Group procesów rekrutacyjnych. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że realizacja celu przetwarzania moich danych osobowych może wymagać udostępnienia ich innym podmiotom. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych osobowych w celu ich przetwarzania jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu przetwarzania. Oświadczam również, że przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (zwanego dalej RODO), informujemy, iż:Administratorem Twoich danych osobowych jest ZF Steering Systems Polska Sp. z o.o z siedzibą przy ul. J.Słowackiego 33 , 43-502 Czechowice-Dziedzice, którego to oddziałem jest Global Recruiting Center siedzibą przy ul. Legionów 211, (43-502) Czechowice - Dziedzice.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych.Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:Podjęcie czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w zakresie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, historia zatrudnienia oraz przebieg Twojej edukacji. Ich podanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.W zakresie pozostałych danych osobowych podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą wyraziłaś/łeś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, gdyż tylko od Ciebie zależy jakie dane przekażesz nam w swojej aplikacji. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne i nie jest konieczne dla możliwości udziału w procesie rekrutacji.Realizacja celu przetwarzania może wymagać udostępnienia danych osobowych odbiorcom należącym do Grupy ZF (grupa przedsiębiorstw ZF Friedrichshafen AG). W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane również do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na zasadach zgodnych z przepisami art. 44 - 49 RODO.Nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż to konieczne. Czas przechowywania danych osobowych zależy od czasu trwania procesu rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na ich wykorzystanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Zgodę taką możesz wyrazić w oddzielnej klauzuli (treść zgody poniżej). Wówczas Twoje dane pozostaną w naszej bazie, jednak nie dłużej, niż przez okres 6 miesięcy od chwili zaaplikowania. Po tym czasie Twoje dane zostaną trwale usunięte.Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii Twoich danych i do ich przenoszenia w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. .W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Ci również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów.Podane przez Ciebie dane nie będą podstawą podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.Jeśli chcesz abyśmy mogli brać pod uwagę twoje CV w przyszłych rekrutacjach prosimy o dodanie następujące klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ZF Steering Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. J. Słowackiego 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice na rzecz podmiotów należących do ZF Group i umieszczenia mojej aplikacji w bazie kandydatów.Zostałem poinformowana/y, że udzielona przeze mnie zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.” Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami
Wrocław Poland

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.