Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

Operationeel Informatie Manager/Functioneel Beheerder Kazakhstan

Het Werkplein

Het Werkplein Kazakhstan Kazakhstan

3 months ago

Organisatie

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 27-02-2023 tot 12:00 uur.

Functiebeschrijving

Voor kadaster is FlexIntens op zoek naar een operationeel informatie manager/ functioneel beheerder voor 32 - 40 uur per week.

Plek in de organisatie Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook basisregistraties van andere organisaties op overkoepelend niveau. Zo beheren wij onder andere de Landelijke Voorzieningen Waarde Onroerende Zaken (LV-WOZ) en Basisregistratie Adressen en gebouwen (LV-BAG). Ter illustratie, de BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Naast onze wettelijke taak... beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen de directies ‘Operatie, Dienstverlening en Registratie (ODR)' en ‘Beheer en Ontwikkeling Informatietechnologie (BOI)' werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een Innovation Hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken.

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld: Het Kadaster zoekt een functioneel beheerder (wij noemen dat een operationeel informatiemanager) voor de Operationeel Beheer Organisatie DSO-LV (OBO). De OBO DSO-LV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en doorontwikkeling van diverse landelijke voorzieningen die onderdeel uitmaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet:
• Ozon (ontsluiten omgevingsdocumenten);
• Ruimtelijkeplannen.nl (ontsluiten en weergeven ruimtelijke plannen);
• Informatiehuis Ruimte (transformeren ruimtelijke plannen);
• Viewer Regels op de Kaart (locatiegericht ontsluiten en weergeven omgevingsdocumenten en ruimtelijke plannen);
• Viewer Documenten op de Kaart (documentgericht ontsluiten en weergeven omgevingsdocumenten en ruimtelijke plannen);
• Stelselcatalogus Omgevingswet (ontsluiten en beheren begrippen, waardelijsten en metadata);
• Monitoring DSO-LV (monitoring van beschikbaarheid en performance Landelijke Voorziening).

Voor deze voorzieningen zijn we op zoek naar een functioneel beheerder die samen met de huidige functioneel beheerders de spil wil zijn bij het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen. Voor deze specifieke uitvraag geldt dat je deze rol vervult samen met je collega's bij het Kadaster, en dat je ook nauw samenwerkt met onze collega's bij Rijkswaterstaat en KOOP die ook een deel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet in beheer hebben. Naast het beheer van een aantal voorzieningen hebben we als Kadaster ook een coordinerende rol. Vanuit deze rol ontvangen we alle meldingen die betrekking hebben op de DSO-LV en zorgen we dat ze terecht komen bij de juist partij. Dit kunnen je eigen collega's zijn, maar het kan ook zijn dat een melding naar Rijkswaterstaat of KOOP moet omdat de melding betrekking heeft op een component van de DSO-LV welke zij in beheer hebben.

De functioneel beheerder die wij zoeken is een stressbestendige, pragmatische duizendpoot die het leuk vindt om gebruikers te helpen en er niet tegenop ziet om dit te doen in een omgeving waar de (politieke) druk regelmatig oploopt.

Tot je taken behoren het analyseren van meldingen van gebruikers, zowel van zaken die ze niet kunnen vinden of die niet werken zoals verwacht. Dit doe je samen met je collega's bij het Kadaster en bij Rijkswaterstaat en KOOP. Daarnaast zijn we met elkaar ook kritisch op onze eigen voorzieningen en waarderen we het dus ook als je zelf fouten of bugs in onze voorzieningen weet op te sporen. Als je het dan ook nog eens leuk vindt om uitleg te geven over het gebruik van onze voorzieningen aan de gebruiker, dan ben je helemaal onze ideale kandidaat. Mocht jij liever andere dingen willen doen horen we dat ook graag. We pakken het werk namelijk als team op en er is dus ruimte om keuzes te maken.

Je gaat samenwerken met een multidisciplinair team bestaande uit beheerders, Product Owners en teamleden van de diverse teams die de software ontwikkelen en beheren.

De Volgende Specifieke Kennisgebieden Zijn Van Toepassing
• Kennis van (IT) beheerprocessen;
• Kunnen analyseren van een gebruikersvraag;
• Bij voorkeur kennis van de Omgevingswet en de daarbij horende standaarden en voorzieningen;
• Kennis van Agile / SAFe.

Verantwoordelijkheden

De Belangrijkste Taken En Verantwoordelijkheden Zijn
• Werken in een Agile omgeving;
• Analyseren van meldingen en bevindingen;
• Afhandelen van foutmeldingen;
• Vervullen van een brugfunctie tussen vraagsteller/melder en teams;
• Analyseren van problemen en advies geven over de oplossing;
• Incidenten en vragen van gebruikers afhandelen;
• Ondersteunen van de Product Owners;
• Wensen van gebruikers vertalen naar functionele specificaties;
• Opstellen en bijhouden van functionele documentatie;
• Afmaker, focus op zaken afronden;

Belangrijkste technieken, methoden en tools
• Word;
• Excel;
• Jira;
• XML;
• GML;
• JSON;
• API's;
• Postman.

Functie-eisen

Eisen
• Aantoonbaar Academisch of HBO werk- en denkniveau;
• Ervaring op het gebied van XML, GML, REST API's en JSON/GeoJSON;
• Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring als functioneel beheerder;
• Minimaal 3 jaar ervaring met BiSL;
• Minimaal 1 jaar ervaring met Agile/SAFe®;
• Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter;
• De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond;
• Taalniveau Nederlands minimaal B2.

Wensen
• De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster;
• De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Ref.nr.:2568943151-ADZ-FPC-130214 - RT122611822
Kazakhstan

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.