Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

Associate Logistics & Warehouse Manager Ho Chi Minh City

Viatris Vietnam

Viatris Vietnam Ho Chi Minh City Vietnam

2 months ago

***Hoạt động cung ứng và nhập, xuất và bảo quản thuốc tại kho

• Nhận hồ sơ nhập hàng từ bộ phận gởi hàng, kiểm tra hồ sơ

• Chuẩn bị hồ sơ và làm việc với đại lý Hải quan cho hoạt động thông quan

• Báo cáo cho Hải quan khi được yêu cầu.

• Chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ cho các đợt thanh tra định kỳ/ đột xuất của Hải quan.

• Báo cáo cho Cục Dược định kỳ/ đột xuất theo quy định hàng năm

• Hiểu rõ các yêu cầu Thực hành Bảo quản tốt, Thực hành phân phối tốt và tuân thủ các yêu cầu này.

• Chịu trách nhiệm chuẩn bị cho các thanh tra theo yêu cầu GSP của cơ quan quản lý và các thanh tra nội bộ hàng năm (nếu có).

• Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy không để xảy ra tai nạn lao động gây thiệt hại về con người, tài sản.

• Báo cáo và tham gia xử lý sai lệch, thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ và lên kế hoạch khắc phục phòng ngừa.

• Tham gia các hoạt động kho như nhập hàng, kiểm soát tồn kho, soạn hàng bán, bảo quản, xuất... hàng, nhận hàng trả về, dán nhãn, hủy hàng, duy trì ghi chép các báo cáo vận hành kho, làm việc với các đối tác giải quyết các vấn đề liên quan đến vận hành kho

• Tham gia kiểm nhận hàng khi nhập kho, bao gồm kiểm tra xem hàng có bị hư hỏng do vận chuyển, đối chiếu hàng thực tế với chứng từ vận chuyển (hóa đơn, danh mục đóng gói hàng hóa), chuyển temp_tale cho bộ phận QA đánh giá nhiệt độ trong quá trình vận chuyển

• Hỗ trợ và làm việc với bộ phận QA, cung cấp các thông tin được yêu cầu, để hàng được phép xuất bán đúng thời hạn. Hỗ trợ soạn thảo/ cập nhật hồ sơ chất lượng, các tài liệu, báo cáo kịp thời đến cấp trưởng và bộ phận QA về các công viêc liên quan, có ảnh hưởng đến chất lượng khi được phân công.

• Sử dụng phần mềm quản lý kho để quản lý tồn kho, quản lý vị trí bảo quản. Đảm bảo vị trí bảo quản thực tế đúng với vị trí trên hệ thống.
• **Làm việc với các đối tác

• Làm việc với nhà cung cấp, nhà bán buôn và bộ phận commercial cho hoạt động nhập hàng và xuất bán.

• Làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ tại kho
• **Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

• Phản hồi từ các bộ phận liên quan trong công ty (phòng vận hành, phòng cung ứng, phòng Đảm bảo chất lượng) và các đối tác bên ngoài

• Hồ sơ, chứng từ (ví dụ SOP và các biểu mẫu hoạt động của kho) được cập nhật theo yêu cầu của công ty và quy chế của nhà nước

HÌNH THỨC LƯU TRỮ:

- Thời gian lưu: 03 năm, xem xét và điều chỉnh khi có thay đổi.

- Bộ phận lưu trữ: Nhân sự và Phòng Đảm Bảo Chất Lượng, bộ phận vận hành
Ho Chi Minh City Vietnam

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.