Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

IT Architect Norway

KPMG Norway

KPMG Norway Norway Norway

1 month ago

Vi ønsker å rekruttere Virksomhetsarkitekter, Løsningsarkitekter, Integrasjonsarkitekter samt Informasjonsarkitekter

Vi er på utkikk etter flere nye kollegaer med ulikt erfaringsnivå innen arkitektur. Avhengig av din profil og erfaring vil vi sammen skreddersy en pakke som gjør at du best mulig får brukt og utviklet din fag- og lederkompetanse, samt din innovasjonskraft.

For å lykkes hos oss må du være en utpreget lagspiller med et sterkt ønske om å bidra til videreutviklingen av vår digitale rådgivning. Gjennom din evne til å lytte skaper du tillit på alle nivåer, samtidig er du ikke er redd for å utfordre 'status quo'. Du er vant med høyt arbeidstempo og trives med å håndtere mange prosesser samtidig. I tillegg er du positiv, nysgjerrig og løsningsorientert som person.

Ønskede kvalifikasjoner og kompetanse, i tillegg til relevant universitets- eller og høyskoleutdanning er:

Virksomhetsarkitekter:
• Minimum 5 års erfaring som virksomhetsarkitekt fra privat og / eller offentlig... sektor eller lead arkitekt for store endrings- eller restruktureringsprosesser
• Strategisk, med god forretningsinnsikt og evne til å balansere teknisk gjennomførbarhet og kommersiell levedyktighet
• Evne til å bygge arkitekturfunksjonen i organisasjoner som benytter smidig rammeverk som f.eks. SAFe
• Kunnskap og erfaring med arkitekturrammeverk som TOGAF eller Zachman, samt erfaring med modelleringsspråk (f.eks. UML, BPMN) og arkitekturdesignverktøy (f.eks. Archimate, EA Sparx, Ins-pi eller liknende)
• God oversikt over trender innen ett eller flere av følgende områder: bank/finans, retail, energi, telco, samferdsel og helse.
• Dyktig og erfaren i å identifisere og drive arkitekturdiskusjoner.
• Kunnskap om skyplattformer som Microsoft Azure, AWS og / eller Google Cloud
• Kunnskap om informasjonssikkerhet generelt, inkl. GDPR og lagring, f.eks. Schrems II-dommen, samt kunnskap om hvordan driftsmodell påvirker sikkerhetsutfordringene (on-prem, hybrid, multicloud osv.)
• Gjerne kunnskap om sikkerhet og moderne nettverksarkitektur, eksempelvis innføring av Zero-trust, mikrosegmentering og software-defined nettverk

Løsningsarkitekter:
• Minimum 3 års erfaring som løsningsarkitekt fra privat og / eller offentlig sektor
• Erfaring med å oversette forretningsbehov og brukerhistorier for å tegne fremtidig løsningsarkitektur og veikart, sikre at løsningsarkitektur er i tråd med arkitekturprinsipper
• Dreven på å vurdere den tekniske, forretningsmessige og operasjonelle effekten av teknologiske valg
• Erfaring med å gi implementeringsveiledning basert på beste praksis til kunder gjennom hele livssyklusen i komplekse IT-prosjekter
• Erfaring med sky- og hybridarkitektur, erfaring med skyplattformer som Microsoft Azure, AWS og / eller Google Cloud
• Erfaring med modelleringsspråk (f.eks. UML, Archimate, BPMN) og arkitekturdesignverktøy (f.eks. Archi, Gliffy, Ins-pi eller liknende)
• Gjerne erfaring med sikkerhet og moderne nettverksarkitektur, eksempelvis innføring av Zero-trust, mikrosegmentering og software-defined nettverk
• Gjerne kunnskap om informasjonssikkerhet generelt, inkl. GDPR og lagring, f.eks. Schrems II-dommen, samt kunnskap om hvordan driftsmodell påvirker sikkerhetsutfordringene (on-prem, hybrid, multicloud osv)

Integrasjonsarkitekter:
• Minimum 3 års erfaring som integrasjonsarkitekt fra privat og / eller offentlig sektor
• Erfaring med modelleringsspråk (f.eks. UML, BPMN) og arkitekturdesignverktøy (f.eks. Visio, Archimate/Archi, Ins-pi eller liknende)
• Erfaring med integrasjonsmønstre og –design, inkl. API, orkestrering, microtjenester
• Erfaring med sikkerhetsoppsett knyttet til integrasjoner
• Gjerne erfaring med kontainerløsninger (for eksempel Docker) og orkestering (f.eks Kubernetes)
• Gjerne erfaring med å følge opp utviklerteam for integrasjoner
• Gjerne erfaring med leverandørhåndtering
• Gjerne erfaring med å gi implementeringsveiledning basert på beste praksis til kunder gjennom hele livssyklusen i komplekse IT-prosjekter
• Gjerne erfaring med sky- og hybridarkitektur, erfaring med skyplattformer som Microsoft Azure, AWS og / eller Google Cloud

Informasjonsarkitekter:
• Minimum 3 års erfaring som informasjons fra privat og / eller offentlig sektor
• Erfaring med informasjonsmodellering og domenemodeller
• Erfaring med modelleringsspråk (f.eks. UML, BPMN) og arkitekturdesignverktøy (f.eks. Visio, Archimate/Archi, ins-pi eller liknende)
• Erfaring med master data, både løsninger og produkter inkl. PIM/DAM
• Forståelse for regulatoriske rammeverk, som f.eks. GDPR og IKT-forskriftene
• Erfaring med leverandørhåndtering

For alle stillinger
• Gode kommunikasjons- og presentasjonsevner
• Flytende i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Hvordan vil arbeidshverdagen din være hos oss?
• «Start-up feeling»: Vi bygger og endrer oss kontinuerlig. Med oss har du muligheten til å være med fra starten av. Alle våre medarbeidere har stor påvirkningskraft på hvordan vi utvikler oss
• «Verdibasert ledelse» Vi bryr oss om hverandre og ønsker at alle skal lykkes. Vi deler kompetanse og ideer som alle har nytte av
• «Lave skuldre» og rom for personlighet: Vi har det gøy på jobb! Humor, selvironi og manglende selvhøytidelighet kjennetegner våre ansatte
• Spennende muligheter: Krevende og motiverende kunder som tilbyr spennende prosjekter og kreative problemstillinger
• Kompetansedeling: Vi forventer at man ikke bare lærer selv, men også deler kompetansen sin med kollegaer
• Kompetansebygging: Våre prosjektteam bemannes basert på kompetanse og karrieremål, ikke etter avdeling eller stillingsgrad
• Stor grad av fleksibilitet, vi tilbyr en hybrid arbeidshverdag med gode muligheter for hjemmekontor og fjernjobbing
• Målorientert: Vi gjør gjerne proof-of-concept, men vårt mål er å finne løsninger som utgjør reell forskjell for våre kunder

Kjenner du deg igjen? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt med Leslaw Lopacki ([email protected] / +47 4130 3019) dersom du har spørsmål til stillingen.

Søk stillingen gjerne via LinkedIn eller Easycruit:
• Virksomhetsarkitekter: https://kpmgno.easycruit.com/vacancy/3041539/214651?iso=no
• Løsningsarkitekter: https://kpmgno.easycruit.com/vacancy/3041527/214651?iso=no
• Integrasjonsarkitekter: https://kpmgno.easycruit.com/vacancy/3041509/214651?iso=no
• Informasjonsarkitekter: https://kpmgno.easycruit.com/vacancy/3041457/214651?iso=no
Norway

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.