Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

Civil engineer (f/m) Gdańsk

WPD CONSTRUCTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPD CONSTRUCTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gdańsk Poland

4 months ago

Civil engineer (f/m)Miejsce pracy: GdańskYour responsibilities
• General site management as the main construction manager until obtaining the use permits, generation energy license and energy permits from the grid operator.
• Evaluation of subcontractors, tendering and contracting of necessary works, especially road, foundation, engineering and special underground works.
• Cost estimates in all phases for technical scope and additional works.
• Preparation of project schedules.
• Coordination and structuring of QA and H&S concepts for wind farm projects.
• Evaluation of subcontractors, tendering and contracting of necessary works.
• Cost, budget and schedule control and reporting for the team.
• Coordination of turbine supplier tasks for the project.
• Development of alternative solutions and cost-saving measures.
• Handover of the project to other wpd subsidiaries.
• Technical consultant for the project development team.
• Design and design coordination tasks for roadworks... foundation works.
• Working in an international team also helping other countries in peak load situation or developing business in other countries.
Our requirements
• You are positive spirited and knowledge how to make things happen.
• You have self-motivated work structure.
• You have understanding of working with time schedules and you like challenges.
• You want to learn new skills and you are open for international teamwork.
• You have good common sense.
• You be able to communicate with the team and foster a good working atmosphere.
• You speak Polish fluently and have a good command of English or German.
What we offer
• Confidence in the tasks performed.
• Support and expertise of one of the biggest European companies in field of wind project development and construction.
• Unique opportunity to participate in the expansion of a bigger global player in renewable energies, in the Polish market.
• Integration in a very motivated and positive spirited team.
• The possibility of developing your skills in a wide range of complex tasks in an international team. Possibility to international assignments after Polish project(s) are completed or develop yourself further in the wpd Team.
General overview of the workplace

You will have a leading role to the project team on construction phase of our wind farm project close to Jarocin. Depending on Your capabilities and start date, you will have the possibility to participate on the pre-construction analysis, the final design phase, the tendering and contracting. You will be involved in the coordination of various sub-contractors, authorities and other stakeholders. All this will end in your main task, the site management on site.

You will also be in contact with our international construction team from where you get the support for your daily business as well as a senior wpd construction engineer to act as your back office and support. Also you will have direct contact to the wind park development team in Poznań or Gdańsk , which can also become your home base.

We are looking forward to receiving your application in English with a salary proposal, earliest possible entry date and CV.
WPD CONSTRUCTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Future energy production will be carbon dioxide free all around the world including Poland. It makes countries independent in energy resources. Wind and Solar power are major contributors to achieve this target.

The wpd-group actively takes part in shaping this change with about 3500 employees around the world. We have become a major player in over 28 different countries by specializing in planning, financing, constructing and operating of wind parks.

In Poland wpd will start the constructed activities soon. Do you want to be ahead of this great achievement and be part of a new growing business in one of our most promising countries with a big number of projects in the development phase?
Administratorem Państwa danych osobowych [dalej jako: „Dane”] jest wpd construction Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-702), ul. Głogowska 31/33, dalej jako:
“wpd”, email: [email protected]; t: + 48 61 639 010 00.
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych stanowi art. 6 ust. 1 c) RODO – uzyskanie Danych jest niezbędne przeprowadzenia procesu rekrutacji, w zakresie danych zawartych w art. 221 § 1 kodeksu pracy
[imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia]; oraz art. 6 ust. 1 a) RODO- w przypadku, gdy dobrowolnie przekazują Państwo Dane w zakresie szerszym niż przewidziany w art. 22 1 § 1 kodeksu pracy – w tym przypadku prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych Państwa zgody o następującej treści:
a. „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach.”
b. Jeżeli chcą Państwo by Państwa kandydatury były brane pod uwagę przy następnych rekrutacjach prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych dodatkowo klauzuli: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach.”
3. Będziemy przetwarzać Państwa Dane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko na które obecnie odbywa się rekrutacja, nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy od ich przesłania. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na dalsze rekrutacje, Państwa Dane będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż 1 rok od zakończenia procesu rekrutacji.
4. Dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5. Podanie Danych w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne jest jednak warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Odbiorcami Państwa Danych mogą być nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem Danych, np. dostawcom usług hostingowych Takie podmioty przetwarzają Dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami oraz Grupa Pracuj.pl, za pośrednictwem której składają Państwo aplikację.
7. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy, jej wycofanie nie wpływa jednak na legalność wcześniejszego przetwarzania danych; prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych i uzupełnienia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Gdańsk Poland

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.