Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

ACCOUNTANT Chitila

ARGES WWT CONCEPT

ARGES WWT CONCEPT Chitila Romania

4 months ago

• You will be responsible for, but not limited to: Pre accounting before the consultant company
• Drafting financial and accounting reports to the company’s management according to their requirements.
• Invoice Processing and creditor account reconciliations
• Payment Processing and debtor collection
• Profit Calculation Reconciliation
• Payment & Receipt Processing, Bank reconciliation
• Monthly Balance Sheet Accounts Reconciliation
• Post and process journal inputs / outputs, also inventory list
• Assist in the preparation of monthly Management Accounts
• Assist in external audits
• Support Supply chain as required
• Other ad hoc duties as required, such as crossing over with other departments

What do we offer?
• Advantageous salary in relation to knowledge
• Meal tickets
• Real opportunity for salary increases in relation to performance
• Productive work environment, young team
• The chance of strong professional development
• Phone, laptop and company car for company... trips

_________________________________________________________________________________
• Veți fi responsabil cu (dar fără a va limita la asta): contabilitatea primara inainte de a fi trimise documentele la firma de contabilitate
• Întocmirea de rapoarte financiare și contabile către conducerea companiei conform cerințelor acestora.
• Procesarea facturii si reconcilierea contului creditor
• Procesarea plăților și colectarea debitorilor
• Reconcilierea calculului profitului
• Procesare plăți și chitanțe, reconciliere bancară
• Reconcilierea conturilor bilanțului lunar
• Postarea și procesarea intrărilor/ieșirilor jurnalului, de asemenea listei de inventar
• Asistență la pregătirea conturilor de gestiune lunare
• Asistență în audituri externe
• Sprijinirea lanțului de aprovizionare
• Alte sarcini ad-hoc

Ce oferim?
• Salariu avantajos in raport cu cunostintele
• Tichete de masă
• Oportunitate reala de cresteri salariale in raport cu performanta
• Mediu de lucru productiv, echipa tanara
• Șansa unei dezvoltări profesionale puternice
• Telefon, laptop și mașină de companie pentru călătorii in interes de serviciu
Chitila Romania

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.