Filters

Location

me

Job Type

Full-time

Part-time

Contractual

Hourly

Intership

Chief Accountant Kyiv

Huawei

Huawei Kyiv Ukraine

2 months ago

Huawei є глобальним лідером Телекомунфкаційних рішень. Безперервно розвиваючиcь та адаптуючись до потреб клієнтів, наш обов‘язок - поліпшити та створити найкрвщий сервіс для телекомунікаційних операторів, підприємств та споживачів. Наше телекомунікаційне обладнання, IT-продукти та рішення, а також розумні пристрої використовуються в 170 країнах і регіонах.

Для детальної інформації: http://www.huawei.com

Huawei is a global leader of ICT solutions. Continuously innovating based on customer needs, we are committed to enhancing customer experiences and creating maximum value for telecom carriers, enterprises, and consumers. Our telecom network equipment, IT products and solutions, and smart devices are used in 170 countries and regions

Головний Бухгалтер/Chief Accountant

Обов‘язки:

1. Постійне удосконаленн професій в галузі облікової політики та практики.

2. Надавати рішеннь та пропозицій щодо покращення бізнес-сценаріїв , операцій, контрактів, угод та звітів аналізу облікової... діяльності країни або регіону.

3. Часткове керування аудитом, зокрема локального GAAP, і впорядкування зв‘язків.

4. Аналіз щомісячних звітів, відстеження помилкових данних та проблем у фінансовій звітності, виявлення та вирішення відповідних проблеми.

Кваліфікація:
• Ступінь бакалавра або магістра з фінансів, не менше 5 років бухгалтерського досвіду.
• Досвід роботи у “Великий четвірці“ аудиторських компаній або на посаді головного бухгалтера на великих підприємствах буде плюсом.
• Знання місцевих стандартів бухгалтерського обліку та МСФЗ ( наявність сертифікату кваліфікації бухгалтерського обліку є перевагою).
• Вміння працювати в Microsoft Office.
• Володіння Англійською на високому рівні ( письмово та усно).
• Здатність працювати з чіткими термінами.
• Вміння працювати в команді.

Просимо надсилати резюме англійською мовою.

Position summary:

1. Contribute professional value in the field of interpretation of accounting policies and practices.

2. Provide solutions or improvement suggestions for common or simple business scenarios, transactions, contracts, agreements, and analysis reports from the perspective of accounting policies of a single country or a region.

3. Subsidiary statutory audit management, including local GAAP, and mapping relationship maintenance.

4. Analyze monthly reports, identify abnormal data and financial report issues, and track and resolve the issues.

Qualifications Required:
• Bachelor's or master's degree in finance, at least 5 years of accounting experience.
• Big Four auditors or chief accountant in large enterprises working experience will be a plus.
• Familiar with local accounting standards and IFRS, accounting qualification certificate is preferred.
• Be proficient in using Microsoft Office software.
• Be proficient in English speaking and writing.
• Resistant to stress and capable to work with tight deadlines.
• Teamwork spirit.

Kindly ask to send CV in English.

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Відправляючи резюме на запропоновану вакансію Ви надаєте явну та добровільну згоду ТОВ «ХУАВЕЙ УКРАЇНА» (надалі — «Володілець») на обробку Ваших персональних даних (надалі — «ПД»), зазначених в такому резюме, з метою належного та об'єктивного оцінювання Вас, як потенційного кандидата на заміщення вакантної посади, контактування з Вами для уточнення інформації, організації особистої співбесіди, внесення Вашого резюме до бази персональних даних «Кандидати» в електронній формі, що розташована за місцем знаходження Володільця: м. Київ, вул. Радищева БЦ «Ірва», блок Ю (відділ персоналу) (надалі — «місцезнаходження ПД»). Обробка ПД здійснюється виключно способами передбаченими Законом України «Про захист персональних даних» (надалі — «Закон») протягом строку необхідного для досягнення мети обробки. Володілець вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності та захисту Ваших ПД від несанкціонованого розкриття, поширення, видалення, зміни та/або знищення. Ви маєте право пред’явити вмотивовану вимогу Володільцю із запереченням проти обробки, щодо зміни або знищення Ваших ПД, вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших ПД та інші права передбачені ст.8. Закону. Ви маєте право в будь-який момент відкликати згоду на обробку Ваших ПД, шляхом відправлення відповідного повідомлення у довільній формі
Kyiv Ukraine

Salary Criteria

Suggestions

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

people

Robert.D

Copyright © 2023 Fonolive. All rights reserved.