Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

Кои сме ние

Като световен лидер в генеричните лекарства със силно иновативно портфолио, всички сме заедно за по-добро здраве. Тева Фармасютикълс разработва и произвежда лекарства повече от 120 години. Наред с установеното ни присъствие в генеричните лекарства, ние имаме значителни изследвания и дейности, подкрепящи нарастващото ни портфолио от иновативни лекарства и биофармацевтични продукти.

Днес нашето портфолио от около 3600 продукта е сред най-големите от всички фармацевтични компании в света. Близо 200 милиона души в 60 държави всеки ден се възползват от едно от качествените лекарства на Tева. Инвестираме в изследване и разработване на иновативни лекарства, генерични лекарства и биоподобни, продължавайки наследството от повече от век в намирането на нови начини да помогнем на пациентите да подобрят живота си. Това определя нашите ценности като компания и характеризира начина, по който правим бизнес и подход към медицината.

Това определя как правим бизнес и мотивира хиляди... служители на Teva по целия свят, всеки ден.

Научете повече на www.tevapharm.com.

В България Тева (позната като Актавис до 2020 г.) е най-големият работодател във фармацевтичната индустрия с близо 1700 служители в двата производствени завода (Дупница и Троян), търговската организация и в редица глобални корпоративни функции, базирани у нас. Ние вярваме, че всеки един от нас трябва да има достъп до качествени лекарства, които помагат за справяне с болестта, борбата с инфекциите или просто поддържат цялостното здраве.

Научете повече на www.teva.bg.

Търсим да присъединим към своя екип амбициозeн и мотивиран професионалист за длъжността Мениджър на смяна в дирекция „Производство“, гр. Троян.

Как ще протича денят Ви

• Отговаря за всички дейности , извършени в ръководената от него смяна

• Организира, ръководи и контролира дейностите на екипа по размерване на изходни материали, приготвяне на насипни продукти, дозиране и опаковане на лекарствени продукти, съгласно утвърден производствен график

• Провежда начално и последващо обучение на персонала, в съответствие с възникнала необходимост

• Отговаря за своевременното и точно попълване и проверка на прилежащата документация

• Изготвя процедури, отчети, графици и други документи за нуждите на звеното

• Участва при валидиране на процеси и оборудване, и трансфер на нови продукти

• Отговаря за спазването на изискванията на Добрата производствена практика, безопасните и здравословни условия на труд и опазването на околната среда от страна на екипа

• Инициира и участва в проекти за подобрения

Опит и квалификации

• Висше образование: Химия, Фармация, Биология или Техническо

• Владеене на английски език

• Отлични компютърни умения по MS Office

• Инициативна личност, ориентирана към високи постижения и развитие

• Отлични умения за комуникация, управление и работа в екип

• Опит във фармацевтично производство, както и ERP и MES системи, ще се счита за предимство

По-ползотворен избор

• Диференцирано ниво на заплащане и кариерно позициониране в зависимост от професионалните компетенции и опит

• Специфично обучение, съобразено с отговорностите на длъжността

• Дългосрочна заетост и възможности за кариерно развитие

• Допълнителни придобивки – месечна сума за храна, допълнително здравно осигуряване, доплащане за двусменен режим, карти за спорт и др.

• Осигурен транспорт от определени локации

Променете света с Teva Pharmaceuticals

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашите автобиография и мотивационно писмо.

Документите ще се разглеждат при условията на поверителност в съответствие с правилата за защита на личните данни.

Вече работите в Тева?

Ако сте настоящ служител на Тева, моля, кандидатствайте директно на вътрешния кариерен сайт, който е достъпен през ""Employee Central"". По този начин кандидатурата Ви ще бъде разгледана с приоритет. Ще откриете и възможности, които са отворени само за служителите на Тева. Използвайте следния линк за търсене и кандидатстване: Internal Career Site
• Вътрешният кариерен сайт е достъпен и от домашната Ви мрежа. Ако имате проблеми с достъпа до Вашия акаунт в ЕС, моля, свържете се с местния специалист от отдел Човешки ресурси или ИТ партньор.

Ангажимент за еднакви възможности за работа

Teva Pharmaceuticals не разграничава служителите при наемане на работа. Глобалната политика на Тева е да се осигурят равни възможности за заетост без значение от възраст, раса, вероизповедание, цвят, религия, пол, инвалидност, бременност, медицинското състояние, сексуалната ориентация, полова идентичност, полова принадлежност, етнически произход или законно признат статут, който има право на закрила съгласно местното законодателство
Troyan Bulgaria

salary-criteria

Apply - Мениджър на смяна Troyan