Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 5 days ago

jobs description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Lập kế hoạch kinh doanh/ngân sách phù hợp định hướng của cụm chi nhánh từng thời kỳ; Tham vấn cho Giám đốc chi nhánh các vấn đề liên quan đến việc phát triển kinh doanh tại cụm chi nhánh.

2. Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động hàng ngày của chi nhánh/cụm chi nhánh:
• Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phê duyệt và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh tại cụm chi nhánh.
• Phát triển kinh doanh mảng KHDN thông qua việc duy trì khách hàng cũ và trực tiếp phát triển khách hàng mới.
• Quản lý, đôn đốc đội ngũ phát triển kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu được giao.
• Kiểm soát lại các tờ trình, báo cáo.
• Hỗ trợ các CBNV hoàn thành chỉ tiêu.
• Phê duyệt hồ sơ vay theo quy định.

3. Quản lý Nhân sự cụm chi nhánh:
• Quản lý nhân sự trực tiếp: Giao chỉ tiêu cho CBNV theo quy định; Đánh giá hoàn thành công việc; Đề xuất và tham gia vào qui trình tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, chế độ, phúc lợi, đào tạo...
• Quản lý nhân sự không trực tiếp: Phê duyệt và hỗ... trợ các vấn đề liên quan theo thẩm quyền.

4. Thực hiện các công việc theo yêu cầu phát sinh.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

1.Bằng cấp, Kiến thức & kinh nghiệm làm việc:
• Tốt nghiệp ĐH ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
• Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan trong đó có ít nhất 02 năm làm quản lý mảng KHDN.
• Hiểu biết về tình hình kinh doanh của thị trường cũng như của các ngân hàng bạn trên địa bàn quản lý.
• Có kỹ năng về phân tích tài chính, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định tín dụng.
• Có kiến thức pháp luật vững vàng, đặc biệt liên quan tới lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng.

2.Kỹ năng:
• Kỹ năng lãnh đạo & quản lý tốt.
• Kỹ năng tư duy, sáng tạo & hoạch định công việc.
• Kỹ năng thuyết trình, đàm phán & thuyết phục tốt. Kỹ năng quản lý sự thay đổi.
• Kỹ năng ra quyết định.

QUYỀN LỢI
• Chế độ bảo hiểm
• Du Lịch
• Phụ cấp
• Chế độ thưởng
• Chăm sóc sức khỏe
• Đào tạo
• Tăng lương
• Công tác phí
• Phụ cấp thâm niên
• Nghỉ phép năm

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00
Vị Thanh Hau Giang Vietnam

salary-criteria

Apply - Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp Vị Thanh