Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

- Đi thị trường
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới
- Làm báo cáo hàng tuần, hàng tháng gửi cho quản lý
- Đề xuất chiến lược, phương pháp bán hàng hiệu quả lên ban lãnh đạo
• Làm việc tại thị trường ở các đại lí, nhà phân phối thuộc khu vực Bạc Liêu
• Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết:

- Có kinh nghiệm sales là một lợi thế
- Có kỹ năng chuyên môn là ưu thế
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Trung thực
Bạc Liêu Bac Lieu Vietnam

salary-criteria

Apply - CỘNG TÁC VIÊN TRÌNH DƯỢC [Bạc Liêu] - CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ...