Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

A. CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG​
• Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

B. MÔ TẢ VÀ YÊU CẦU CÔNG VIỆC TẠI VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
• Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

Mô tả công việc :
• Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân
• Chủ động tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các KHDN thông qua các mối quan hệ cá nhân, diễn đàn, hội nghị, các kênh thứ ba khác...
• Nắm bắt nhu cầu khách hàng và đặc điểm của sản phẩm, tư vấn các gói giải pháp tài chính phù hợp đối với các KHDN, bao gồm: tín dụng, huy động vốn, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế và các dịch vụ khác… nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng và Ngân hàng.
• Quản lý, cập nhật thông tin khách hàng về các mặt hoạt động nhằm phục vụ công tác quản lý, định giá, thẩm định, chăm sóc khách hàng cũng như các cơ hội bán chéo sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp, lãnh đạo Phòng/Chi nhánh.
Hà Giang Ha Giang Vietnam

salary-criteria

Apply - Hà Giang - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp