Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

Responsabilitati
• opracowywanie harmonogramów budowy, bieżące monitorowanie stopnia zaawansowania robót i rozliczanie z wykonawcami
• koordynowanie zakresu robót, podwykonawców, podległych pracowników
• raportowanie do przełożonego o postępie robót
• nadzór i kontrola budżetu budowy, dbałość o racjonalne gospodarowanie środkami sprzętowo-materiałowymi
• uczestniczenie w negocjacjach umów podwykonawczych
• ocena i monitorowanie szans i ryzyk związanych z budową

Calificarile Dvs.
• wykształcenie wyższe techniczne
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
• biegła znajomość MS Office, MS Project, AutoCad
• wzorowa umiejętność organizacji pracy i koordynacji uczestników procesu budowlanego (kadra/podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy)
• umiejętność analitycznego myślenia
• dyspozycyjność (prawo jazdy kat. B)
• dodatkowym atutem będzie znajomość programu iTWO
Ełk Poland

salary-criteria

Apply - Kierownik/Kierowniczka Budowy Ełk