Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

• współudział w procesie rekrutacji uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej, - współudział w opracowywaniu programu reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników CIS, opracowywanie "Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego" dla uczestników CIS przy stałej współpracyz psychologiem, doradcą zawodowym i trenerem pracy, - nadzór nad realizacją zadań zawartych w "Indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego" uczestników przez cały okres jego trwania' - wspomaganie uczestników we wzmocnieniu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym, - opiniowanie wniosków o przedłużenie okresu uczestnictwa w zaęciach Centrum przedkładanych Kierownikowi, - stała współpraca z pracownikami socjalnych ośrodków pomocy społecznej oraz z pracownikami innych instytucji, - stała współpraca z doradcą zawodowym, psychologiem, trenerami pracy w zakresie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego uczestników,
• ewaluacja przebiegu... realizacji programu uczestników CIS
Ełk Poland

salary-criteria

Apply - Pracownik socjalny Ełk