Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

Jönköpings tingsrätt tar emot praktikanter i den utsträckning som verksamheten tillåter. Att erbjuda praktikplatser är en bra möjlighet att få visa upp domstolens verksamhet samtidigt som den praktiserande ges chansen att tillämpa sina teoretiska kunskaper och få en praktisk inblick i vårt arbete.

För att erbjudas praktikplats krävs att den sökande studerar vid högskola eller universitet och att utbildningen är relevant för domstolens verksamhet. Den studerande måste för att komma i fråga ha uppnått en lämplig kunskapsnivå. För en uppsatspraktikant vid en av landets juristutbildningar krävs att studenten har avklarat minst sex terminer, och med godkända betyg klarat kurser i process- och straffrätt.

För att praktikanten ska få möjlighet att tillfredsställande tillämpa sina teoretiska kunskaper och få en fullgod inblick i arbetet på domstolen bör tiden för praktiken omfatta minst tio veckor.

Varje praktikant tilldelas en handledare och ska följa en vid tingsrätten upprättad plan för... praktiken. Ekonomisk ersättning utgår inte.

Personer som vill anmäla intresse för praktikplats ska skriftligen skicka in en intresseanmälan med personligt brev tillsammans med cv och meritpoäng till jonkopings.tingsratt@dom.se.

Karin Nacke

Lagman
Jönköping Sweden

salary-criteria

Apply - Praktikanter sökes Jönköping