Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 5 days ago

jobs description

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Tycker du det är viktigt att göra skillnad för våra elever och ge dem de bästa förutsättningarna för framtiden? Vill du jobba i ett team där alla jobbar för varandra, med ett tydligt och gemensamt förhållningssätt? Då är detta ett jobb för dig! Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Det kallar vi lärglädje!

Välkommen till oss

Nordskogens skola är Jönköpings kommuns resursskola som startade 2022 och har plats för 20–25 elever i åk 2-9. Skolan vänder sig till elever med omfattande behov, såväl kunskapsmässigt som socialt och psykiskt och där utvärderingar av anpassningar, särskilt stöd och insatser under tidigare skolgång, visat att dessa inte varit tillräckliga för att möta elevens förmågor och behov.

Nordskogens skola ligger på berget i Huskvarna. Skolans lokaler är anpassade utifrån verksamhetens inriktning. På skolan arbetar legitimerade lärare inom grundskola och fritidshem... samt heltidsanställd specialpedagog, speciallärare och kurator. Skolans elevhälsoteam består även av skolpsykolog, skolsköterska och skolläkare.

Ansökan om skolplacering Nordskogens skola görs av elevens vårdnadshavare och bereds i en central antagningsgrupp bestående av elevhälsans professioner. Utbildningschef grundskola tar beslut om placering vid Nordskogens skola.

Ditt nya jobb

Vi söker dig som har ett verksamhetsnära ledarskap, som sätter eleven i centrum, driver och utvecklar verksamheten tillsammans med dina medarbetare och våra elever. Elevhälsan har en central roll i verksamheten. Samverkan med socialtjänst och hälso- och sjukvård är en stor del av uppdraget.

Som rektor har du ansvar för verksamheten, personal och ekonomi samt för det systematiska kvalitetsarbetet. Du har tillgång till stöd från förvaltningens olika stödfunktioner inom elevhälsoarbete, HR, ekonomi, juridik, digitalisering, elevadministration, lokaler och riktad skolutveckling. Du ingår även i grundskolans rektorsgrupp som löpande får kompetensutveckling för ett hållbart och kvalitetssäkert ledarskap.

Läs mer om att jobba i Jönköpings kommun

Din kompetens

Du är legitimerad lärare eller har annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Du går eller har slutfört den statliga rektorsutbildningen samt har erfarenhet av att arbeta som skolledare. Det är meriterande om du har erfarenhet av framgångsrikt arbete kring elever i behov av särskilt stöd och psykisk ohälsa.

Ditt ledarskap grundar sig i tillitsbaserad styrning där du visar stor tilltro till dina medarbetares kunskaper, engagemang och vilja att lyckas med sitt uppdrag. Som rektor har du förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och ibland komplex information. En god förmåga att skapa struktur i verksamheten är tillsammans med samarbetsförmåga och kreativitet viktiga egenskaper för att lyckas med uppdraget. Du är en kommunikativ ledare med förmåga att skapa goda relationer. Du är resultatinriktad och drivs av att arbeta mot måluppfyllelse inom alla områden. Vi vill att du är utvecklingsorienterad och håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning.

En förutsättning är att du som söker har en helhetssyn kring vad som främjar elevers lärande och utveckling. Du känner ett genuint engagemang för våra barn och ungdomar i Jönköpings kommun. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Bra att veta

Tjänsten är en tillsvidareanställning. För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Här hittar du polisens belastningsregister.

Vill du veta mer?

Eva Strandéus, chef Skolstödsenheten, tel. 036-105673, eva.strandeus@jonkoping.se

Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen
Jönköping Sweden

salary-criteria

Apply - Rektor Jönköping