Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS

jobs description

1.ให้การสนับสนุนการขาย และประสานงานทีมขายเพื่อให้พนักงานขายทุกคนมียอดขายเป็นไปตามเป้าที่กำหนด2.การเตรียมข้อเสนอ ข้อตกลง การจัดทำใบเสนอราคาสินค้า(Quotation) แก่ลูกค้า และงานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำเอกสารและดำเนินการขอตัวอย่าง และการแจ้งคำสั่งซื้อของลูกค้าให้แก่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการประสานงานและติดตามงานภายในบริษัทฯจนมั่นใจว่าสินค้าหรือตัวอย่างถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ 4.การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำบัญชีข้อมูลต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขาย5.เตรียมการวิเคราะห์การขายประจำวัน รายสัปดาห์ และสรุปรายเดือน และนำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Nonthaburi Mueang Nonthaburi District Nonthaburi

salary-criteria

Apply - Sales Nonthaburi