Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

Stillingen vil være en del av en dynamisk og fleksibel gruppe der du vil jobb tett sammen med en eller flere av våre kunder.

Hovedoppgavene For Stillingen Er
• Være ansvarlig for utførelsen av LWD-tjenester på kundens installasjoner
• Sørge for at dataovervåkningen blir riktig utført og oppfyller kundens krav og forventninger
• Daglig oppfølging av boreoperasjoner mot kunden, våre ingeniører offshore og vår egen organisasjon på land
• Sørge for utsendelse av nødvendig utstyr til operasjoner offshore
• Lage kostnadsestimat per brønn/seksjon og ukentlig rapportering av omsetning/fremtidig omsetning
• Forbedre og utvikle prosedyrer og arbeidsmetoder
• Lede og utvikle avdelingens offshore personell

Kvalifikasjoner
• Kandidater med Master (MSc) eller Bachelor (BSc) innenfor petroleumsteknologi, geologi, naturvitenskap eller andre relevante felt foretrekkes
• Erfaring som Data Ingeniør, fortrinnsvis offshore, eller andre relevante stillinger
• God kjennskap til gassystemer er en fordel
•... Kjennskap til nettverksløsninger
• Beherske engelsk skriftlig og muntlig og fortrinnsvis også kunne snakke et skandinavisk språk

Personlige egenskaper

Vi ønsker kandidater med stort fokus på å jobbe sammen mot våre felles mål og som har gode kommunikasjonsevner. Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

Vi tilbyr

Gode karriere- og utviklingsmuligheter

Dyktige kollegaer og vi verdsetter inkludering, likeverd og mangfold

Helse- og behandlingsforsikring

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Gunstig aksjespareordning

Egen sosialklubb og flere arrangementer gjennom året

Gratis parkering samt egen bussordning

English Version

This position requires daily customer interface and organizing resources in an ever changing environment.

The Main Tasks Are
• Responsible for LWD performance on respective rigs
• Ensure LWD monitoring is being performed correctly and meets customer expectations
• Daily follow up of operations in morning meetings with the customer, our own personnel offshore and our land organization
• Arrange items to be shipped offshore to support LWD operation at rig site
• Creating cost estimates per well and weekly update of revenue and forecasted revenue
• Improve existing and develop new procedures and work-processes
• Manage and develop offshore personnel

Qualifications
• Preferably Master (MSc) or Bachelor degree (BSc) in Petroleum Engineering, Geology, Science or other relevant fields
• Experience as Data Engineer preferably offshore, or other related positions
• Good knowledge of gas extraction systems are an advantage
• Knowledge of network solutions
• Fluency in English and also preferably a Scandinavian language

Personal qualities

Candidates that are team oriented and exhibit good communication skills will be preferred. We seek a person who can work independently and a drive to seek solutions within the team. You need to work in a structured manner and the position requires that you champion the Company's HSE procedures.

We offer

Great career and development opportunities

Highly skilled colleagues in a diverse environment

Company health insurance

Competitive pension- and insurance scheme

Beneficial employee stock-purchase plan

Social club with several arrangements throughout the year

Free parking and company bus arrangements

Location

Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line

Sperry Drilling

100% position

Contact Persons

Hiring Manager: Alain Pezennec

Recruiter: Elisabeth Nordmark (+47) 51 83 74 69

Deadline

4 th August 2024
Chattogram Bangladesh

salary-criteria

Apply - Service Coordinator - Sperry Chattogram