Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

- Nghiên cứu mẫu gốc hoặc Tài liệu kỹ thuật khách hàng cung cấp để thiết kế rập, từ giai đoạn mẫu phát triển – mẫu thử (mẫu fit) – mẫu sizeset – mẫu SMS (mẫu chào hàng) – mẫu duyệt sản xuất (mẫu PP) – rập sản xuất.

- Làm rập trên máy tính phần mềm gerber, lectra

- Làm việc theo chỉ thị của cấp trên

- Theo dỗi tiến độ phát triển may mẫu mới, theo dõi ý kiến duyệt mẫu khách hàng

- Chỉnh sửa rập, mẫu khi khách hàng yêu cầu điều chỉnh form dáng theo yêu cầu, nhảy size

- Kết hợp với kỹ thuật mã hàng, ra bộ rập sản xuất và bảng chi tiết hoàn thiện gởi bộ phận sơ đồ và nhà máy sản xuất

- Làm việc tại: Biên Hòa, Đồng Nai
• Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết:

- Ứng viên đã có 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty may mặc (nếu có)

- Biết sử dụng phần mềm gerber, corel… và thành thạo vi tính văn phòng.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ May (nếu có)
Dong Nai Vietnam

salary-criteria

Apply - NHÂN VIÊN THIẾT KẾ RẬP - CAD/ PATTERN STAFF - CÔNG TY TNHH SAITEX... Dong Nai