Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

• Thực hiện các công việc theo quy trình tiêu chuẩn
• Thực hiện việc thực hiện các quy định về lao động, phòng cháy chữa cháy, các quy tắc và quy định của công ty tại kho
• Đảm bảo lái xe an toàn cho nhân viên trong kho và hàng hóa theo quy trình tiêu chuẩn
• Lập và cập nhật tài liệu vận hành xe nâng.
• Di chuyển và lấy hàng theo yêu cầu
• Giám sát chất lượng hàng hóa trong quá trình lấy hàng, báo cáo ngay cho người giám sát kho khi hàng có bất thường như: bị móp, vỡ, hết hạn sử dụng, lỗi
• Thực hiện kiểm kê định kỳ theo quy định của công ty
• Báo cáo ngay cho Giám sát kho các mặt hàng không phù hợp trong quá trình vận hành
• Kết hợp với nhân viên triển khai bảo quản và sắp xếp để đảm bảo tìm kiếm và kiểm tra dễ dàng
• Bảo quản xe trong tình trạng tốt, sạch sẽ và an toàn khi sử dụng
• Phải đỗ xe ở nơi hạn chế sau khi sử dụng
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám sát kho giao
• Hỗ trợ và kết hợp với đồng nghiệp

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in... our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com
Bien Hoa Dong Nai Vietnam

salary-criteria

Apply - Forklift Driver Bien Hoa