Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

- Hàn linh kiện, kết cấu sắt thép các chi tiết sản phẩm về cơ khí, xây dựng kiến trúc bằng Hàn tay Tig, CO2, bán tự động, mic

- Làm việc theo yêu cầu cấp trên

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
• Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết:

- Biết các kĩ năng về hàn. (Hàn bán tự động, Tig, mic, mag ...)

- Tỉ mỉ trong công việc.

- Có thể đọc được bản vẽ
Dong Nai Vietnam

salary-criteria

Apply - Nhân Viên Hàn - Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam, Dong Nai...