Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

Изи Консулт е една от най-големите български компании, специализирана в управлението на човешки ресурси и подбора на персонал.

За наш клиент, водеща производствена компания, търсим да назначим:

МЕНИДЖЪР КАЧЕСТВО

Основни задължения:
• Организира и контролира дейносттa по качеството на произвежданата продукция, постъпващите в складовете суровини и материали, междинната продукция от цех в цех, комплектоващите детайли и изделия.
• Организира и извършва пълна проверка на готовата продукция геометрична точност; външния вид; консервацията преди опаковане съгласно изискванията на клиента.
• Осъществява контрол за спазване на стандартите за качеството на продукцията и влаганите в нея суровини
• Анализира причините за произведената некачествена продукция и предлага мерки за отстраняването им.
• Организира извършване на пълна проверка на качеството на детайли, възли и изделия и съответствието им с технологичната и конструктивна документация
• Спира използването на суровини, материали...
Sliven Bulgaria

salary-criteria

Apply - Quality manager Sliven