Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 6 days ago

jobs description

Hoàn thành nhiệm vụ đóng mở bao gồm thiết lập vật tư và dụng cụ cần thiết, làm sạch tất cả các thiết bị và khu vực, khóa cửa, v.v. Kiểm tra với đội trưởng hoặc người giám sát trước khi rời đi vào cuối ca. Thiết lập, dự trữ và duy trì các khu vực làm việc. Dự trữ đá, đồ thủy tinh và đồ dùng bằng giấy. Loại bỏ đồ bẩn từ thanh trên cùng và bàn. Duy trì sự sạch sẽ và tình trạng của khu vực làm việc, quầy bar, quầy bar, bàn và các công cụ khác, tuân theo tất cả các hướng dẫn thiết lập.Tuân thủ tất cả các chính sách và quy trình của công ty và an toàn và bảo mật; báo cáo tai nạn, thương tích và điều kiện làm việc không an toàn cho người quản lý; và hoàn thành khóa đào tạo và chứng chỉ an toàn.
Hai Phong Vietnam

salary-criteria

Apply - Waiter_Waitress | Nhân viên Phục Vụ (Tiếng Trung) Hai Phong