Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

- พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย- เก็บความต้องการจากผู้ใช้งานและออกแบบซอฟแวร์ที่ตอบสนองความต้องการ เหล่านั้น- พัฒนารายงานข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งาน สอนการใช้งานและปรับปรุงซอฟแวร์จนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ งานได้
Sikhio Sikhio District Nakhon Ratchasima

salary-criteria

Apply - Software Developer ชั่วคราว 6 เดือน (นครราชสิมา) Sikhio