Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS

jobs description

- Nhập kho hàng hóa

- Sắp xếp, theo dõi hàng xuất, nhập, tồn

- Chi tiết sẽ trao đổi rõ buổi phỏng vấn
• Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết:

- Trung thực, siêng năng, chịu được áp lực công việc

- Kỹ năng bán hàng tốt

- Có trách nhiệm trong công việc
Tien Giang Vietnam

salary-criteria

Apply - [Mỹ Tho] Nhân Viên Phụ Kho Tien Giang