Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

Hledám odborníka na SAP DMS pro migraci z Heliosu, pomocí přebrání konfigurace z Izraele a implementace do ČR. Hlavní úkoly zahrnují zajištění plynulého provozu, podporu uživatelům, údržbu a aktualizace systému, analýzu problémů a pravidelné audity. Požadována je seniorní znalosti SAP DMS a ECTR, zkušenosti s konfigurací a řešením problémů v SAP a vynikající komunikační dovednosti. Neváhejte mě kontaktovat a posuňte vaši kariéru na další level.

🚀 Projekt
• migrace z Heliosu na SAP, modul DMS
• přebrání konfigurace z Izraelského prostředí SAP a implementace do českéjo prostředí
• zajištění plynulého provozu elektronického prostředí pro správu dokumentů, především v rámci SAP
• poskytování podpory uživatelům, kteří se setkávají s problémy s platformou DMS nebo připojenými rozhraními
• údržba platformy DMS aktuální aplikací softwarových aktualizací a implementací vylepšení
• zkoumání a analýza jakéhokoliv problému nebo chyby, které se vyskytnou v prostředí DMS
• pravidelné audity... provádění testovacích postupů a implementace nejlepších postupů pro udržení integrity systému

🎯 Skills
• seniorní znalost SAP DMS, SAP ECTR
• znalost rest API
• silné technické dovednosti v konfiguraci, správě a řešení problémů v SAP
• prokázaná schopnost analyzovat složité problémy, identifikovat základní příčiny a vypracovat efektivní řešení v rychle se měnícím prostředí
• vynikající verbální a písemné komunikační dovednosti pro efektivní interakci s uživateli, kolegy a dodavateli třetích stran
• schopnost spolupracovat v týmovém prostředí a koordinovat úkoly s kolegy v různých odděleních nebo lokalitách

💡 Nice to have
• znalost PLM
Liberec Czechia

salary-criteria

Apply - SAP DMS Expert Liberec