Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 week ago

jobs description

Molines Patrimonis és una empresa andorrana amb una rica història que es remunta al segle XIV. Des dels segles XVI al XIX, la família Molines va adquirir un considerable patrimoni de sòl, concentrant-se principalment a les parròquies d'Andorra la Vella, Escaldes i Canillo, incloent la finca "La Margineda", el domini territorial privat més antic del Principat.

Amb un llegat actiu en la construcció d'infraestructures i l'activitat política, la família Molines va decidir, l'any 2000, establir la seva pròpia empresa, per impulsar diversos projectes d'inversió tant a Andorra com a l'estranger.

En resum, Molines Patrimonis té una visió expansiva, buscant l'excel-lència en la gestió de patrimoni immobiliari i la diversificació estratègica per assegurar la rendibilitat i el creixement continu.

Actualment es vol incorporar el/la Responsable d'Administració, posició clau que s'unirà a l'equip en el que tots, a través d'una gestió responsable i sostenible, contribuireu a preservar i fer... créixer el llegat fundacional.

E l teu rol fonamental serà la centralització de les operacions del Family Office, donant suport essencial a tots els altres departaments. Les teves responsabilitats i funcions principals que gestionaràs conjuntament amb el teu equip de dos professionals, seran;
- **Gestió Documental**: Diseñar, implementar i mantenir els sistemes i processos per al correcte tractament, registre i arxiu de la documentació, assegurant una eficient organització.
- **Infraestructura Informàtica**: Supervisar el funcionament i manteniment de la infraestructura informàtica i els sistemes de seguretat, garantint la protecció i la disponibilitat de la informació.
- **Tràmits Administratius**: Gestionar tràmits amb els òrgans de l'Administració Pública necessaris per projectes de l'empresa i filials, assegurant el compliment de requisits legals.
- **Serveis de Secretaria**: Oferir serveis de secretaria a l'organització amb procediments ràpids i eficaços, identificant i satisfent les necessitats dels clients interns.
- **Gestió de l'equip**: Dirigir i coordinar el personal del departament, assegurant una òptima organització, formació i desenvolupament professional. Supervisar control d'agenda i funcions de gerència.
- **Gestió Administrativa del Personal**: Realitzar tràmits relacionats amb la gestió administrativa del personal de manera eficient i precisa.
- **Prevenció de Riscos**: Observar les condicions de salut i benestar del personal per implementar millores i assegurar la prevenció de riscos.
- **Suport a la Direcció**: Donar suport a la direcció en l'organització i execució de Consells d'Administració i iniciatives de formació per a la següent generació d'accionistes.
- **Esdeveniments d'Empresa**: Promoure i organitzar esdeveniments d'empresa per millorar la cohesió i el treball en equip.

L'objectiu més important és envoltar-se dels millors professionals perquè duguin a terme la seva feina de la millor manera possible i perquè s'integrin perfectament en l'equip de Molines Patrimoni.

Un equip sòlid, respectuós, i amb uns forts valors que els fan diferenciadors, per tant, si tens passió per liderar i col-laborar amb un equip dinàmic, destaquen les teves habilitats relacionals i coneixements en administració, aquesta oportunitat pot ser ideal per a tu

Els requeriments del perfil que faran que et sentis com peix a l'aigua te'ls exposem a continuació;
• *Habilitats Tècniques**:

- Redacció de documents amb facilitat.
- Domini avançat en Office, amb especial èmfasi en Outlook, Word i Excel.
- Coneixements valorats en fiscalitat i comptabilitat.
• *Competències Professionals**:

- Forta capacitat d'organització.
- Iniciativa i proactivitat en la gestió administrativa.
- Empatia, positivisme i excel-lent comunicació interpersonal.
- Flexibilitat per adaptar-se als canvis.
- Confidencialitat i discreció en la manipulació d'informació sensible.
• *Idiomes**:

- Domini alt de castellà, tant oral com escrit.
- Domini alt de català, tant oral com escrit.
- Nívell mig d'anglès, amb capacitat de conversa (First Certificate).
• *Experiència Professional**:

- Perfil sènior amb experiència mínima de 3-5 anys en posicions similars.
- Valoració positiva si la experiència inclou gestió de recursos humans.

Benvingut/da a Molines Patrimonis
Andorra la Vella Andorra

salary-criteria

Apply - Responsable D'administració Andorra la Vella