Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS

jobs description

Satış Temsilcisi
• İlan Tarihi : 07-06-2023
• Bitiş Tarihi : 07-07-2023

İş Tanımı

Aşağıda belirtilen iki bölge için de Satış Temsilcisi takım arkadaşı arıyoruz.
• Doğu Karadeniz Bölgesi (Trabzon, Rize, Giresun) - 1
• İç Anadolu Bölge(Kayseri, Niğde, Kırşehir) -1

İŞİN KISA TANIMI :

Otobilya yönetim kurulu tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; pazarlama ve satış ile ilgili faaliyetleri mevzuatlara ve şirket politikalarına uygun olarak yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI :

Portföy Oluşturma ve Koruma Mevcut müşteri portföyünü koruyup sürekliliğini sağlarken, potansiyel müşteriler belirlemek, haklarında bilgi toplamak ve uygun bulunanları cari olarak kazandırmak için çalışmalar yapmak.

Satış Portföyünde bulunan müşterilere periyodik ziyaretler gerçekleştirerek sipariş toplamak, alınan siparişleri b4b sistemine eksiksiz olarak girmek, siparişler müşteriye ulaşana kadarki süreci Satış Destek birimi ile koordineli olarak takip ederek satışı... gerçekleştirmek.

Tahsilat Portföyünde bulunan müşterilerin açık hesaplarını ödeme planları ve şirket politikaları doğrultusunda zamanında, vade sürelerine riayet ederek ve eksiksiz olarak tahsil etmek.

Satış Teklifi Müşterilerin fiyat ve teslim süresi taleplerini Satış Destek birimi ile koordineli olarak cevaplanmasını sağlamak ve teklif sürecinin sonuçlanmasını takip etmek.

İade Başvuru Ön Kontrol Müşterilerden gelen arızalı ve normal iade taleplerini şirket kuralları doğrultusunda yorumlayarak ilgili malzemeyi müşteriden teslim alarak iade sürecini başlatmak ve Satış Destek ile koordineli olarak iade başvurusunu sonuca ulaştırmak.

Müşteri İlişkileri Müşteri istek ve şikâyetlerini prosedürlere uygun olarak seviyeli bir üslupla değerlendirmek ve her türlü anlaşmazlıkları giderici faaliyetlerde bulunarak müşterinin memnuniyetini üst düzeyde tutmak.

Finansal Kontrol Portföyündeki müşterilerin ticari ve mali yapılarını sürekli takip etmek ve durumu uygun olmayanları yöneticisine raporlamak.

Yeni Ürün Araştırma Portföyünde bulunan müşterilerde ve pazardaki satış trendleri takip ederek yeni ve hareketli ürünlerle ilgili Satış Destek birimine bilgi vermek ve

Yeni Pazar Araştırma Ürün gamımızda bulunan ürünlerin kullanılabileceği farklı pazarlar konusuna araştırma yapıp sonuçları yöneticisine raporlamak.

Koordinasyon Portföyünde bulunan müşterilerle ilgili birimler tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin tam, doğru ve zamanında ilgili birime ulaşmasını sağlamak.

Pazarlama Gözden Geçirme (PGG) Periyodik aralıklarla düzenlenecek olan Pazarlama Gözden Geçirme Toplantılarına aktif (hazır) olarak katılmak ve görev / sorumluluğu kapsamındaki işlerin değerlendirilmesi için gereken ön çalışmayı ve önerilerini toplantılar öncesinde hazırlamak.

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.

Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.

Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri ilgilisine sunmak.

Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

Mesleğine ilişkin yayınları ve mevzuatı sürekli ve düzenli olarak izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini güncellemek.

Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla;

Düzeltici Faaliyet’ ve Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.

İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.

Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

YETKİLERİ :

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ :

Pazarlama ve Satış Müdürü

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI :

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER :

B sınıfı sürücü belgesi ve aktif sürüş deneyimine sahip olmak.

Seyahat engeli olmamak.

ERP (tercihen Orkestra) ve B2B sistemlerine ve kullanımlarına aşina olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

İş takibi ve raporlama konusunda titiz ve dikkatli olmak.

Sözlü ve yazılı iletişim becerisi yüksek olmak.

Müşteri memnuniyetine önem vermek.

Takım çalışmasına yatkın olmak.

Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

Tercihen yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak.

Tercihen satış operasyonu, satış destek ve / veya müşteri hizmetleri alanında en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak.

Tercihen yedek parça konusunda tecrübeli olmak.

Doğu Karadeniz illerinden birinde ikamet ediyor olmak. (Tercihen Trabzon, Rize)

ÇALIŞMA KOŞULLARI ve OLANAKLAR :

Saha’da çalışmak

Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

Görev gereği aktif araç kullanmak.

Görev gereği seyahat etmek.

Satış ve Tahsilat Primi

Şehir içi ve şehir dışı harcırah.

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Yeni Yılda nakdi sosyal yardım.

Otomotiv

Tam Zamanlı / Uzaktan

Ek Bilgiler

İlan Tarihi : 07-06-2023

07-06-2023

Bitiş Tarihi : 07-07-2023

07-07-2023

Pozisyon

Cinsiyet

Yaş

25 - 45

Sektör

Eğitim Durumu

Askerlik

Aranan Personel Sayısı

2 Kişi

Çalışma Yeri

Çalışma Şekli

Anahtar Kelimeler
Rize Rize Merkez/Rize Türkiye

salary-criteria

Apply - Satış Temsilcisi Rize