Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 month ago

jobs description

Geotechnical Specialist / Sérfræðingur í jarðtækni

Would you like to take on diverse specialist projects in geotechnical research? Are you an expert in geotechnical engineering and research, do you possess excellent organizational and project management skills? Then we encourage you to apply for the position of geotechnical specialist at COWI in Kopavogur, Iceland.

We wish to hire geologists and/or engineers in our geotechnical discipline. Experience in engineering geology and/or geotechnical engineering is an advantage but not a prerequisite. You would be joining a team of ten specialist that together with our customers work on diverse projects in the field of geotechnics.

The range of projects is diverse and include, but is not limited to:
• Supervision of geotechnical investigations for most types of structures, such as buildings, roads, tunnels, bridges, utilities, dams, power structures, ports, airports, and industrial sites
• Supervision of ground investigations, geotechnical... design, and appropriate reporting (GIR and GDR reports)
• Supervision of various earthworks projects for construction
• Assistance with environmental impact assessment
• Design and consulting related to geology and geotechnics

A place to work and so much more

At COWI, we work together with our customers to shape a sustainable and livable world. We do it by applying our knowledge and curiosity – and sometimes even our courage – to create the solutions the world needs today to enable a better tomorrow. That is why we say no to fossil-based projects and aspire to have 100% of our revenue come from activities that move our customers towards sustainability.

We value differences, development and cultivate an environment of belonging and having fun. Because that is what brings out the best in you, at work and at home.

With offices primarily located in the Nordic region, the UK, North America, and India, we are currently more than 8,000 people who bring their expertise in engineering, architecture, energy and environment into play.

Further questions?

If you have any unanswered questions about the role or what we have to offer, please reach out to our specialist Breki Bjarnason at BRBJA@COWI.COM.

Get to know us even better at our website, www.cowi.com/iceland-en where you can learn more about our projects, what we want to achieve and what life is like at COWI.

Diversity is fundamental to COWI, inclusion is key.

We are committed to creating a respectful and fair work environment where all employees have a sense of belonging and equitable opportunities to thrive and grow. We ensure that our leaders are role models for inclusive leadership by cultivating a culture where diverse perspectives and thoughts are seen as strengths. And we take diversity and inclusion into account in all relevant decisions and processes and when setting teams and fora. We do it because it is part of our values and because it is simply the right thing to do.

We hold the Equal Pay Certificate from the Ministry of Social Affairs in Iceland in accordance with the Equal Pay Management System ÍST 85:2012.

Sérfræðingur í jarðtækni

Langar þig að takast á við fjölbreytt sérfræðiverkefni á sviði jarðtæknirannsókna? Ert þú með góða sérfræðifærni í jarðtækni og rannsóknum, býrð yfir góðri skipulagshæfni, færni í verkefnastjórnun og þjónustu við viðskiptavini? Þá hvetjum við þig til að sækja um starf jarðtæknisérfræðings hjá okkur.

Hlutverk

Við óskum eftir að ráða jarðfræðinga, verkfræðinga og/eða tæknifræðinga í jarðtækniverkefni . Reynsla af mannvirkjajarðfræði og/eða jarðtækni er kostur en ekki forsenda. Á sviðinu starfar um tugur sérfræðinga sem vinna að fjölbreyttum verkefnum tengdum jarðtækni ásamt viðskiptavinum okkar.

Um er að ræða afar fjölbreytt verkefni sem fela m.a. í sér:
• Umsjón með jarðtæknirannsóknum fyrir flestar gerðir mannvirkja líkt og húsbyggingar, vegi, göng, brýr, veitur, stíflur, orkumannvirki, hafnir, flugvelli og iðnaðarlóðir.
• Umsjón með jarðgrunnsrannsóknum, jarðtæknilegri hönnun og viðeigandi skýrslugerð (GIR og GDR skýrslur).
• Eftirlit með margvíslegum jarðvinnuframkvæmdum.
• Aðstoð við mat á umhverfisáhrifum.
• Ýmiss konar ráðgjöf og hönnun tengd jarðfræði og jarðtækni.

Menntunar og hæfniskröfur

Þú þarft að vera tilbúin til að vinna náið með fólkinu í kringum þig, hvort sem um ræðir samstarfsfólk, samstarfsaðila eða viðskiptavini. Að hafa góða þjónustulund, jákvætt viðhorf og að vera lausnamiðaður er afar mikilvægt í þessu starfi ásamt því að hafa góða færni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Þar að auki eru kröfurnar:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Starfsreynsla í jarðfræði- eða jarðtæknirannsóknum er kostur.
• Kunnátta og hæfni í CAD, Microstation, Geostudio og öðrum sambærilegum forritum er kostur.
• Reynsla af landmælingum er kostur.
• Frumkvæði í starfi, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð.

Vinnustaður og svo miklu meira

Við hjá COWI, í samstarfi við viðskiptavini okkar, stuðlum að sjálfbærum heimi þar sem fólk og samfélög fá að vaxa og dafna. Við gerum það með því að nýta þekkingu okkar og forvitni – og jafnvel hugrekki – til að finna lausnir til að skapa betri heim. Þess vegna höfum við sett okkur það markmið að á næstu árum vinnum við aðeins að verkefnum sem stuðla að sjálfbærri þróun og höfnum alfarið verkefnum sem snúa að leit eða framleiðslu á jarðefnaeldsneyti.

Við leggjum áherslu á góða vinnustaðamenningu þar sem fjölbreytileikanum er fagnað og öll upplifa sig velkomin sem dregur fram það besta í þér, bæði í leik og starfi.

Skrifstofur COWI eru staðsettar í 35 löndum víða um heim, m.a. á Norðurlöndunum, í Bretlandi, Norður-Ameríku og Indlandi. Hjá okkur starfa um 8.000 aðilar, að meðtöldum 280 einstaklingum á Íslandi, sem koma með sérþekkingu í verkfræði, arkitektúr, orku- og umhverfismálum að borðinu.

Ertu með fleiri spurningar?

Ef það brenna á þér einhverjar spurningar um hlutverkið eða hvað það er sem við höfum upp á að bjóða, vinsamlegast hafðu samband við sérfræðing okkar í ráðningum, Breka Bjarnason, á BRBJA@COWI.COM.

Ef þú vilt kynnast okkur betur líttu endilega við á vefsíðuna okkar, www.cowi.com/iceland-is. Þar getur þú lært meira um verkefnin okkar og markmiðin og hvernig það er að starfa hjá COWI.

Fögnum fjölbreytileikanum og öll velkomin

Við erum staðráðin í því að skapa gott vinnuumhverfi þar sem allt starfsfólk upplifir sig sem hluta af COWI og öll fá tækifæri til að vaxa og dafna. Við tryggjum að leiðtogar okkar séu fyrirmyndir í að búa til umhverfi og rækta menningu þar sem litið er á fjölbreytt sjónarmið og vangaveltur sem styrkleika. Við tökum tillit til fjölbreytileika og þátttöku í öllum viðeigandi ákvörðunum og ferlum og í samsetningu teyma sem er mikilvægur hluti af gildum okkar.

Við erum með jafnlaunavottun frá félagsmálaráðuneytinu samkvæmt Jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012
Kópavogur Iceland

salary-criteria

Apply - Geotechnical Engineer Kópavogur