Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 month ago

jobs description

מהנדס/ת מעבדות הוראה ומחקר

בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים- הפקולטה למדעי ההנדסה

תיאור התפקיד:

א. אחריות ומתן מענה לצרכי מעבדות ההוראה והמחקר בבית הספר בתחום חשמל ואלקטרוניקה.

ב. תכנון, פיתוח, הפעלה ותחזוקה של מערכות ניסוי, תכנון ובניית מדגמים חדשים, התקנה ותחזוקת תוכנות וציוד המעבדות.

ג. סיוע והדרכה לסטודנטים, מדריכים ואנשי סגל במעבדות ההוראה והמחקר בניסויים, סימולציות והתקנות.

ד. איתור תקלות במכשור ובציוד המעבדות, אחריות לתיקונן באופן עצמאי או ע"י גורם פנים/חוץ אוניברסיטאי.

ה. מתן הדרכה וסיוע בהערכת הסטודנטים המבצעים פרוייקטי גמר.

ו. ביצוע רכש ציוד ורכיבים למעבדות ההוראה והמחקר בתחום אחריותו: ניהול הצעות מחיר עם ספקים ותקציב הוצאות הכנסות, תכנון וניהול מלאי הציוד וכו'.

ז. סיוע וגיבוי בכל תחומי פעילות בית הספר.

ח. אחריות על סדרי הבטיחות במסגרת פעילותו, בהתאם להוראות החוק.

ט. ביצוע מטלות בהנחיית הממונה.

דרישות התפקיד:

א. תואר אקדמי ראשון במדעי ההנדסה או מדעי הטבע, רצוי- בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

ב. ניסיון של 3 שנים בתחומים רלוונטיים.

ג. ניסיון בתחום במעגלים אלקטרוניים... אנלוגיים.

ד. ניסיון בביצוע סימולציות של מעגלים אלקטרוניים כגון ספייס.

ה. ניסיון בהתקנה ותחזוקה של ציוד בדיקה אלקטרוני ומחשוב.

ו. רצוי- ניסיון בהדרכה.

ז. רצוי- ניסיון בפתוח מדגמי מעבדה.

יזומנו לראיון רק המועמדים בעלי ההתאמה הגבוהה ביותר לדרישות התפקיד
Be'er Sheva Israel

salary-criteria

Apply - Electrical Engineer Be'er Sheva