Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 month ago

jobs description

به یک نفر ترجیحا خانم جهت پشتیبانی یک وب سایت و سامانه نرم افزاری نیازمندیم.

توانایی ها:

آشنا به اصول طراحی وب سایت

آشنا با HTML و CSS

آشنا با اصول اولیه سئو

آشنا با اصول ارتباط با مشتری

آشنا با مفاهیم کلی سیستم های مالی و حسابداری
Iran

salary-criteria

Apply - پشتیبان فنی و راهبری نرم افزار Iran