Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 1 month ago

jobs description

Requisition 49629
Position Type FT Permanent
Recruiter #LI-DD1
Posting Type LI

Niacet is wereldwijd een toonaangevende producent van propionaten en acetaten, met de nadruk op de levensmiddelen- en farmaceutische industrie. Onze producten voorzien in levensbehoeftes middels een breed scala van toepassingen die essentieel zijn voor het dagelijkse leven, zoals levensmiddelenconservering, antibiotica, dialyse behandeling, energie productie, en meer. Het productieproces is fysisch van aard met als resultaat een variëteit aan verschillende organische zouten in gekristalliseerde, poeder-, geagglomereerde of vloeibare vorm.

Niacet heeft twee productie locaties, een in Niagara Falls (USA) en een in Tiel (Nederland). In Nederland werken ca. 130 mensen.
Over de rol

De production manager rapporteert aan de operations manager en is lid van het Site Leadership Team. De production manager geeft leiding aan een productie coördinator, teamleider Warehouse, 5 shift leaders en een teamleider... productie.

Belangrijkste taken:
• Leidinggeven aan de productieorganisatie op een dusdanige wijze dat productie op een veilige en efficiënte wijze verloopt.
• verantwoordelijk voor de OEE van alle productieafdelingen
• verantwoordelijk voor de logistieke stroom van productie t/m warehouse
• rapporteren van productieresultaten
• voorzitten van en/of bijwonen van productie overleggen, OEE meetings, engineeringsoverleg en S&OP overleg
• opstellen en bewaken van het productiebudget
• analyseren, verbeteren en implementeren van efficiënte werkprocessen.
• het initiëren van procesverbeteringen
• het afhandelen en voorkomen van klantklachten
• Ontwikkelen en actualiseren van een effectief en efficiënt afdelingsbeleid.
• adviseren van operations manager t.a.v. het afdelingsbeleid ter zake
• opstellen en bewaken van productiebudgetten
• Behartigen van personele aangelegenheden binnen de kaders van het personeelsbeleid
• zorgen voor een juiste taakvervulling door en coachen van de medewerkers, zorgdragen voor een goede organisatorische gang van zaken binnen de afdeling
• het voeren van functionerings-/voortgangsgesprekken
• verantwoordelijk voor een adequate en getrainde personeelsbezetting in productie en magazijn.
• het voeren van sollicitatiegesprekken
• Verantwoordelijk voor handhaving van (wettelijke) regels t.a.v. veiligheid en kwaliteit
• Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden in de werksituatie,
• Oppakken van taken en opdrachten, tonen van betrokkenheid en de wil hebben om gestelde doelen te bereiken en te zoeken naar (betere) alternatieven,
• Samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel,
• Beslissen door actie te ondernemen, of zich vastleggen door een mening te geven,
• Begeleiden van collega’s of medewerkers in hun ontwikkeling en hen helpen om beter te presteren,
• Richting en sturing geven aan anderen om een bepaald resultaat of doel te bereiken,
• Herkennen van belangrijke informatie, leggen van verbanden tussen gegevens, bedenken van alternatieve oplossingen en aangeven wat (mogelijke) consequenties zijn van bepaalde keuzes of acties,
• Sturen van zichzelf en/of anderen op al dan niet expliciet geformuleerde doelen met het oog op efficiency en effectiviteit
• Universitair / HBO werk en denkniveau,
• Minimaal 5 jaar werkervaring als leidinggevende in een productie organisatie
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal.
• communicatief sterk
• resultaatgericht
• analytisch en probleemoplossend
#J-18808-Ljbffr
Tiel Netherlands

salary-criteria

Apply - Production Manager Tiel