Loading...

@

  • Leraar​/logopedist Oss
  • Baken in Oss, , Netherlands
  • jobs
  • 3 weeks ago

jobs description

Position: Leraar / logopedist in Oss
Taken en verantwoordelijkheden
Onze voorkeur gaat uit naar de combinatie leraar/logopedist. Maar wij nodigen ook kandidaten uit die 1 van de 2 functies uitoefent. Voor de logopedist betreft dit dan een functie van 0,4 FTE. Voor de leraar 0,6 tot 1 FTE.
Op SBO Het Baken komen kinderen die meer specialistische begeleiding nodig hebben dan dat een gewone basisschool kan bieden. De kinderen hebben speciale behoeften van didactische, sociaal-emotionele en/of pedagogische aard.
Vanuit het hele Maasland komen kinderen, met name uit de gemeenten Oss, Maashorst en Bernheze.
Onze klassen zijn klein, 12 tot 18 kinderen. Momenteel hebben wij ongeveer 140 leerlingen op school, verdeeld over 9 groepen. De school is een veilige en vertrouwde omgeving en we bieden veel structuur. Ons doel is dat de kinderen uitgedaagd worden om, binnen hun eigen mogelijkheden, maximale resultaten te behalen op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied.
Wij ontwikkelen ons... naar inclusiever onderwijs en zoeken hierbij hechte samenwerking met het regulier onderwijs. Hier ligt een kansrijke uitdaging!
Profiel kandidaat
De functie
Wij zijn op zoek naar een collega die de functie logopedist en leraar beiden kan uitoefenen. Onze ervaring is dat beide functies elkaar verrijken en verstevigen.
Hiervoor zoeken wij een collega, die
• (Als logopedist) met name belangstelling heeft voor spraak en taal en affiniteit heeft voor de TOTALE ontwikkeling van het kind. De logopedist werkt intensief samen met de leerkracht op het gebied van de beginnende geletterdheid en de taalontwikkeling.

• Affiniteit heeft en oog voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en daar de benadering op aan kan passen

• Kan werken in een structuurvolle omgeving

• In verschillende groepen kan werken

• Het pedagogisch klimaat als basis voor het leren belangrijk vindt en hier een bijdrage aan kan leveren

• Graag samenwerkt en open staat voor ‘leren van en met elkaar’

• Met meerdere niveaus in 1 groep kan werken

• In de toekomst zijn of haar expertise eventueel in wil zetten ter ondersteuning van het reguliere basisonderwijs
Je komt te werken in een betrokken en enthousiast team en je staat er nooit alleen voor!
Geboden wordt
more information
Oss Netherlands

salary-criteria

Apply - Leraar​/logopedist Oss