Loading...

@

  • jobs
  • 1 month ago

jobs description

รับผิดชอบการให้ความร่วมมือกับการผลิตและวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตระยะเวลาสั้นและตัวอย่างที่มีคุณภาพดี เตรียมข้อมูล APQP / PPAP / Control plan ทดสอบยืนยันคุณภาพของวัตถุดิบหมดอายุ ,พัฒนากระบวนการใหม่วัสดุใหม่, อุปกรณ์ใหม่ ดำเนินการโครงการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Phra Nakhon Si Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya District Phra Nakhon Si Ayutthaya

salary-criteria

Apply - Engineering R&D Phra Nakhon Si Ayutthaya