Loading...

@

  • jobs
  • 1 month ago

jobs description

• Visit potential customers daily and develop new customers.

• Drive own sales and generate profit for the Company on its bearings and seals products.

• Handle and monitor OEM projects.

• Thăm hỏi khách hàng tiềm năng hàng ngày và phát triển khách hàng mới.

• Thúc đẩy doanh số bán hàng cá nhân, tạo ra lợi nhuận cho Công ty từ các sản phẩm vòng bi & phớt.

• Xử lý và giám sát các dự án OEM.
Ho Chi Minh City Vietnam

salary-criteria

Apply - Sales Engineer (Ha Noi, Ho Chi Minh) Ho Chi Minh City