Loading...

@

  • jobs
  • 3 weeks ago

jobs description

• Kiểm tra mẫu và các chỉ tiêu thử nghiệm
- Kiểm tra mẫu khi vào PTN được đầy đủ và đúng với yêu cầu thử nghiệm.
- Kiểm tra các chỉ tiêu thử nghiệm đầy đủ và đúng với yêu cầu thử nghiệm.
- Báo cáo khi có vấn đề liên quan đến việc thử nghiệm (mẫu thiếu hoặc sai, chỉ tiêu thử nghiệm sai…).
• Thực hiện phương pháp thử nghiệm theo đơn hàng
- Đọc hiểu yêu cầu thử nghiệm
- Đọc hiểu phương pháp thử.
- Chuẩn bị mẫu thử.
- Thực hiện việc thử nghiệm.
- Báo cáo kết quả thử nghiệm.
• Kiểm tra, đánh giá kết quả thử nghiệm
- Kiểm tra việc thực hiện các mục thử nghiệm được đầy đủ theo yêu cầu.
- Kiểm tra kết quả thử nghiệm đúng và chính xác.
- Kiểm tra kết quả so với yêu cầu để đánh giá đạt, không đạt.
• Thực hiện phương pháp thử nghiệm so sánh và phương pháp thử nghiệm mới
- Đọc hiểu phương pháp thử.
- Thực hiện việc thử nghiệm.
- Đánh giá kết quả thử nghiệm.
• Theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị, vật tư và hóa chất phục vụ cho việc thử nghiệm
- Theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc và báo cáo... khi có hư hỏng.
- Thực hiện việc hiệu chuẩn máy móc định kỳ.
- Kiểm tra các vật tư, hóa chất phục vụ cho việc thử nghiệm và yêu cầu khi cần.
• Địa Điểm Làm Việc:
- TP Hồ Chí Minh: KCN Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM
• Thời Gian Làm Việc:
- TP Hồ Chí Minh: 10:00 - 19:00/ 13:00 - 21:00, Thứ 2 - Thứ 7
• Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết:

- Lãnh đạo nhóm
- Vi tính văn phòng
- Đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh và sử dụng trong giao tiếp và làm báo cáo
- Tổ chức, sắp xếp công việc
- Làm việc dưới áp lực và làm việc độc lập
- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhiệt tình
- Quản lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc hàng ngày của các nhóm
- Điều động nhân viên, bố trí, sắp xếp công việc
Ho Chi Minh City Vietnam

salary-criteria

Apply - Lab Technician/Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm - Bureau Veritas... Ho Chi Minh City