Loading...

@

  • Personal Assistant (Dutch) Nieuwegein
  • GT Ecom in Nieuwegein, , Netherlands
  • jobs
  • 3 weeks ago

jobs description

Betaaltarief: $15-$20 USD per uur

Werktijden: 8.00 tot 17.00 uur CET Fulltime functie

Contract Type: Freelance / Payroll

Opstelling: Hybride opstelling

Over het bedrijf

Wij zijn een in Nederland gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in het beheer van meerdere e-commerce bedrijven. Met onze uitgebreide ervaring en expertise houden wij toezicht op de activiteiten en logistiek van verschillende dropshipping bedrijven, waardoor soepele en efficiënte processen worden gegarandeerd. Door onze toegewijde inspanningen streven we ernaar de groei en het succes van de dropshipping bedrijven die we beheren te stimuleren, wederzijds voordelige partnerschappen te bevorderen en uitzonderlijke waarde te leveren aan onze klanten en bedrijven.

Wij zijn nu op zoek naar een Personal Assistant voor onze CEO om ons team te versterken!

Over deze rol

We zijn op zoek naar een proactieve en georganiseerde persoonlijke assistent die administratieve ondersteuning op hoog niveau biedt aan onze CEO. De... ideale kandidaat beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en heeft een sterk oog voor detail.

Verantwoordelijkheden:
• Beheer op efficiënte wijze inkomende en uitgaande communicatie, zoals bijvoorbeeld e-mail
• Je houdt de agenda bij, plant afspraken en coördineert vergaderingen
• Bereid vergadermateriaal, agenda's en presentaties voor en volg indien nodig actiepunten op
• Het regelen van reizen waaronder transport en accommodaties
• Verwerk onkostendeclaraties nauwkeurig en tijdig
• Bereid verschillende documenten, rapporten en presentaties voor met een scherp oog voor detail en professionaliteit
• Het plannen en coördineren van evenementen, van logistiek tot uitvoering, om succesvolle resultaten te garanderen
• Beheer taken en projecten efficiënt, geef prioriteit aan deadlines en onderhoud een duidelijke communicatie met het team
• Indien nodig onderzoek doen naar verschillende onderwerpen, relevante informatie verzamelen en bevindingen op een beknopte manier presenteren
• Voer indien nodig persoonlijke boodschappen uit
• Fungeren als schakel tussen interne medewerkers en externe contacten, het bevorderen van positieve relaties en het faciliteren van samenwerking

Kwalificaties:
• Ervaring in een soortgelijke rol
• Sociaal, georganiseerd en hoog probleemoplossend vermogen
• Communicatie vaardigheden
• Organisatievaardigheden
• Aanpassingsvermogen
• Tijdsbeheer
• Aandacht voor detail
• Probleemoplossend vermogen
• Proactiviteit
• Interpersoonlijke vaardigheden

ENGLISH VERSION:

Offer: $15-$20/hr USD

Commitment: Full time and exclusive with GTEcom

Set up: Hybrid

Schedule: Fixed working schedule Monday - Friday (8AM - 5PM CET)

About the Company

We are a Netherlands-based company specializing in the management of multiple ecommerce businesses. With our extensive experience and expertise, we oversee the operations and logistics of various dropshipping enterprises, ensuring smooth and efficient processes. Through our dedicated efforts, we strive to drive growth and success for the dropshipping companies we manage, fostering mutually beneficial partnerships and delivering exceptional value to both customers and businesses alike.

We are seeking a Personal Assistant for our CEO to join our team!

About the Role

We are seeking a proactive and organized Personal Assistant to provide high-level administrative support to our Chief Executive Officer. The ideal candidate possesses excellent communication skills, and has a strong attention to detail.

Responsibilities:
• Efficiently manage incoming and outgoing communications including but not limited to email
• Maintain calendar, schedule appointments, and coordinate meetings
• Prepare meeting materials, agendas, and presentations, and follow up on action items as necessary
• Arrange travel logistics, including transportation and accommodations
• Process expense reports accurately and in a timely manner
• Prepare various documents, reports, and presentations with a keen eye for detail and professionalism
• Planning and coordinating events, from logistics to execution, to ensure successful outcomes
• Manage tasks and projects efficiently, prioritizing deadlines and maintaining clear communication with the team
• Conduct research on various topics as needed, compiling relevant information and presenting findings in a concise manner
• Run personal errands as required
• Act as a liaison between internal staff and external contacts, fostering positive relationships and facilitating collaboration

Qualifications:
• Previous experience in similar role
• Social, organized & high problem solving skills
• Communication skills
• Organizational skills
• Adaptability
• Time management
• Attention to detail
• Problem-solving skills
• Proactivity
• Interpersonal skills
Nieuwegein Netherlands

salary-criteria

Apply - Personal Assistant (Dutch) Nieuwegein