Loading...

@

  • Service Level Agreement Project Manager Rotterdam
  • Hitachi Careers in Rotterdam, , Netherlands
  • jobs
  • 1 month ago

jobs description

Description

[Dutch version below]

To our Rotterdam bramch, we are seeking a dedicated Service Level Agreement (SLA) Project Manager to join our team. The ideal candidate will be responsible for ensuring that all aspects of SLA are consistently met, monitored, and managed effectively across our organization.

Responsibilities:
• Develop and implement SLA policies and procedures.
• Negotiate SLA terms with internal and external stakeholders
• Monitor service performance against agreed-upon SLAs.
• Report on SLA performance to management and suggest improvements.
• Work closely with customer service and operations teams to align service delivery with SLAs.
• Handle SLA breaches and implement contingency plans.
• Conduct regular reviews of contracts and agreements to ensure compliance.
• Liaise with legal department to ensure SLAs are enforceable and legally compliant.

Qualifications:
• Bachelor’s degree in Business Administration or a related field.
• Proven experience in SLA... management or a similar role.
• Excellent negotiation and communication skills.
• Strong analytical and problem-solving abilities.
• Fluent in English; proficiency in Dutch is a plus.
• CV in English

Dutch version:

Voor onze vestiging in Rotterdam zijn we op zoek naar een toegewijde Service Level Agreement (SLA) Manager om ons team te versterken. De ideale kandidaat is ervoor verantwoordelijk dat alle aspecten van de SLA consistent worden nageleefd, gemonitord en effectief beheerd in onze hele organisatie.

Kernverantwoordelijkheden:
• Ontwikkelen en implementeren van SLA-beleid en -procedures.
• Onderhandelen over SLA-voorwaarden met interne en externe belanghebbenden.
• Bewaken van de serviceprestaties tegenover overeengekomen SLA's.
• Rapporteren over SLA-prestaties aan het management en verbeteringen voorstellen.
• Nauw samenwerken met klantenservice en operationele teams om de servicelevering af te stemmen op SLA's.
• Omgaan met SLA-schendingen en noodplannen implementeren.
• Regelmatige beoordelingen van contracten en overeenkomsten uitvoeren om naleving te verzekeren.
• Samenwerken met de juridische afdeling om ervoor te zorgen dat SLA's afdwingbaar en juridisch in orde zijn.

Kwalificaties:
• Bachelor diploma in Bedrijfskunde of een gerelateerd veld.
• Aantoonbare ervaring in SLA-beheer of een vergelijkbare rol.
• Uitstekende onderhandelings- en communicatievaardigheden.
• Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
• Vloeiend in Engels; bekwaamheid in Nederlands is een plus
Rotterdam Netherlands

salary-criteria

Apply - Service Level Agreement Project Manager Rotterdam