Loading...

@

  • Senior Electrical Project Engineer Košice
  • Hitachi Energy in Košice, , Slovakia
  • jobs
  • 4 days ago

jobs description

Hľadáme inžiniera so skúsenosťami v projektovaní systémov riadenia, ochrán a vlastnej spo-treby elektrických staníc VVN. V tejto pozícii budete koordinovať inžiniering na projektoch v elektrických prenosových sústavách, obnoviteľných zdrojov energie a dátových centier na celosvetovom trhu. Budete mať zodpovednosť za efektivitu pri ich realizácii, projektové ná-klady, zmluvne dojednané špecifikácie, štandardy kvality a bezpečnostné požiadavky. Úlohy: Navrhujete inžinierske riešenia, vrátane elektrických schém a výpočtov podľa zmluvnej špecifikácie a technických noriem. Zodpovedáte za projekčné riešenia a kontrolu di-zajnu, objasňujete potenciálne problémy a poskytujete riešenia. Pripravujete prehľadové výkresy, schémy AC/DC napájania, blokovania, zoznamy káb-lov, svoriek, nastavenie ochrán v súlade so špecifikáciami a normami. Vypracovávate podrobný rozpis materiálu pre výberové konanie alebo realizáciu. Navrhnete výpočet dimenzovania batérií, nastavenia ochrán, dimenzovania... prístrojo-vých transformátorov. Vypracovávate technické špecifikácie sekundárnych zariadení elektrickej stanice a preverujete dodávateľské výkresy. Venujete sa technickým otázkam od klienta alebo realizačného tímu a poskytujete im riešenia. Poskytujete podporu projektovému manažmentu, vrátane definície rozsahu dodávky podľa technických zmlúv, obstarávania zariadení, dodatkov k objednávke a dodržia-vania harmonogramov projektov. Činnosti a stav projektu pravidelne hlásite manažérovi oddelenia. Technické rozhodnu-tia o projekte koordinujete s projektovým manažérom inžinieringu. Uplatňujete základné hodnoty Hitachi Energy o bezpečnosti a integrite, čo znamená že preberáte zodpovednosť za svoje činy a zároveň dbáte o bezpečnosť a integritu svojich kolegov a firmy. Požiadavky na zamestnanca Vysokoškolské vzdelanie (bakalárske, magisterské, postgraduálne) v odbore ELEKTROTECHNIKA alebo ENERGETIKA Angličtina - Pokročilí (B2) - Nemecký jazyk je vítaný (nie je povinný) 10 rokov skúseností na podobné pozícii Pro - zákaznícky prístup, komunikácia a medziľudské zručnosti Znalosť CAD/CAE aplikácií AutoDesk. MicroStation je výhodou. Porozumenie plánovania projektu a vzájomných vzťahov v rámci stavebného projektu. Skúsenosti s výstavbou alebo uvádzaním energetických stavieb do prevádzky. Zamestnanecké výhody, benefity Silné zázemie medzinárodnej spoločnosti Otvorená firemná kultúra, ktorá podporuje rast talentov Podpora inovácií a vývoj špičkových technológií Flexibilný pracovný čas Príspevok na dôchodok Ročný bonus progresívny podľa naplnenia obchodných cieľov Mobilný telefón a dáta s povoleným súkromným použitím. 3 dni sick-day
Košice Slovakia

salary-criteria

Apply - Senior Electrical Project Engineer Košice