Loading...

@

  • Economist Brașov
  • Halmadent in Brașov, , Romania
  • jobs
  • 2 weeks ago

jobs description

- colectarea, analiza si interpretarea datelor economico-financiare ale societatii;

- centralizarea tuturor datelor datelor economico financiare ale societatii;

- intocmirea raportului lunar privind situatia economico-financiara a societatii;

- verificarea corelatiilor existente prin urmarirea sistematica a unor rapoarte de depistare a eventualelor erori ;

- urmarirea situatiilor financiare;

- colaboreaza la intocmirea situatiilor financiare si contabile la nivel de societate;

- colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile;

- inregistreaza cronologic si sistematic documentele primare in sistemul contabil;

- verifica corectitudinea inregistrarilor efectuate;

- verifică legalitatea și exactitatea datelor din documentele de evidență gestionară;

- asigură evidența corectă a rezultatelor activității economico-financiare;

- intocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de conducerea societatii;

- urmarirea zilnica a... soldurilor, verificarea incasarilor, informarea scrisa a clientilor cu privire la soldurile scadente / restante;

- emiterea bonurilor de consum;

- colaborarea interna cu departamentele comercial/logistica-facturare;

- emiterea extraselor de cont anuale si ori de cate ori este nevoie;

- atributii in contabilitatea generala, arhivarea documentelor procesate respectand prevederile legale in acest sens;

- verificari lunare pentru conturile contabile pe care se lucreaza;

- pregatirea documentatiei necesare in vederea participarii la licitatii.

​Beneficii:

- Salariu competitiv care se discuta in urma interviului;

- Pachet de beneficii;

- Program de lucru – Luni-Vineri - 8 ore/zi;

- Mediu de lucru profesionist, intr-o echipa unita care va contribui la dezvoltarea ta profesionala
Brașov Romania

salary-criteria

Apply - Economist Brașov